Magyar Magyar

Povijest

Uloga Mađarske u povijesti Europe mnogo je značajnija od njene trenutne veličine i broja stanovnika. Mađari govore jedinstvenim jezikom i posjeduju posebnu kulturu, bez da su izolirani od Europe i time se ponose već više od 1100 godina. Sačuvali su svoj identitet tijekom duge povijesti postojanja mađarske države unatoč brojnih okupacija i ratova koji su se dogodili na njezinu teritoriju.

Kratka povijest Mađarske u brojkama:

• 895-900: Oko 895. godine su mađarska plemena počela s osvajanjem zemlje. Prvo su naselili Veliku mađarsku nizinu (Alföld) i Transilvaniju (Erdély), a zatim su, 900. godine, zaposjeli i dio Karpatskog bazena istočno od Dunava.

• 1001: 997. godine, poslije smrti svog oca Geze, Stjepan (Ištvan) je postao ugarski knez te je 1. siječnja 1001. godine (prema tada službenom Julijanskom kalendaru na dan Božića 1000. godine) „Božjom milošću“ okrunjen za prvoga ugarskog kralja. Smatra se tvorcem kršćanske mađarske države. Politički je bio orijentiran na Zapad i prisilno je, teškim kaznama, širio kršćanstvo. Kasnije je proglašen svecem.

• Od 1241-1242. godine Ugarsku napadaju Tatari iz Mongolije, što je uzrokovalo jedno od najtežih razaranja u povijesti.

• 1458-1490: Kralj Matija Korvin (Mátyás) smatra se velikim renesansnim vladarom, koji je, taj tada novi talijanski pokret i stil udomaćio u Ugarskoj. On je na svoj dvor pozvao ne samo brojne talijanske humaniste već i prirodoslovce i umjetnike. Njegova zbirka Bibliotheca Corviniana bila je poznata diljem svijeta. Ta je knjižnica u tadašnjoj Europi bila druga po veličini.

• 1541: Sultan Sulejman osvaja Budimsku utvrdu. Mađarska se raspada na tri dijela: Kraljevinu Ugarsku kojom vladaju Habsburgovci, Kneževinu Transilvaniju i na teritorij pod vlašću Turaka.

• 1703-1711: Knez Ferenc Rákóczi II. objavljuje „borbu za slobodu “protiv Habsburškoga Carstva, ali je njegov ustanak bio ugušen.

• 1848-1849. godine izbija nova revolucija i borba za slobodu, čiji je cilj bilo oslobađanje od austrijske vladavine.

• 1867: Kompromisom između Austrijskoga Carstva i Kraljevine Ugarske, službeno je uspostavljena ustavna monarhija zasnovana na načelu pariteta, a koja je nazvana Austrija-Ugarska ili Austro-Ugarska Monarhija.

• 1873: Integracijom Budima (Buda), Pešte (Pest) i Starog Budima (Óbuda) nastaje Budimpešta (Budapest).

• 1896: Milenijska obljetnica Osvajanja domovine obilježava se nizom događaja od svibnja do listopada. Na pojedinim programima prisustvovali su i papa Leo XIII i car Franjo Josip.

• 1914: Mađarska ulazi u Prvi svjetski rat na strani kasnijih gubitnika. Nakon rata, kao rezultat vojnog poraza u Prvom svjetskom ratu i intenziviranja nacionalnih pokreta, Austro-Ugarska Monarhija se raspala.

• 4. lipnja 1920.: Potpisivanjem Trianonskog ugovora, Mađarska je izgubila približno dvije trećine svoga teritorija i populacije.

• 19. ožujka 1944.: Trupe nacističke Njemačke izvršile su okupaciju Mađarske kako bi spriječile pokušaj izlaska mađarske vlade iz savezništva.

• 4. travnja 1945.: Sovjetska vojska okupirala je Mađarsku, čime je Mađarska prešla iz stiska jedne diktature u drugu.

• 23. listopada 1956.: Izbija revolucija čiji je jedan od ciljeva eliminirati utjecaj Sovjetskoga Saveza.

• 1990: Unatoč tome što je posljednji sovjetski vojnik, general-pukovnik Viktor Šilov zemlju napustio 19. lipnja, prema sporazumu dviju država suverenitet je Mađarskoj uistinu bio vraćen tek 30. lipnja 1991. 1990. godine bio je izabran kao prvi premijer na demokratskim način.

• 2004: Mađarska se pridružuje Europskoj uniji.

KREĆITE SE KAO MJEŠTANI