Magyar Magyar

Električna energija

U svijetu ukupno 13 slova označava vrste standardnih električnih utičnica i utikača (power plugs i sockets). U Mađarskoj su u uporabi standardi tipa C i F.  

U mnogim zemljama osnovni standard utičnica je standard tipa F: U većini zemalja Europe, u Rusiji i Južnoj Koreji susrećemo se s ovim tipom standarda utičnica.  

Utikač tipa C poznata je i pod nazivom "Europlug", a u uporabi je i izvan Europe u bivšim britanskim i francuskim kolonijama.  

Struja u Mađarskoj je napona 230 V i frekvencije 50 Hz.  

Ukoliko trebate adapter za vaše električne uređaje, poželjno ga je kupiti kod kuće ili u međunarodnoj zračnoj luci, jer u mađarskim trgovinama elektromaterijala obično se može kupiti samo pretvarače koji su Mađarima potrebni kada oni putuju u inozemstvo. 

KREĆITE SE KAO MJEŠTANI