Magyar Magyar

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov


Madžarska turistična agencija (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., naslov: 1027 Budimpšeta, Kacsa u. 15-23, poštni naslov: 1525 Budimpešta, poštni predal: 97, glavna telefonska številka: +36 1 488 8722, glavni e-naslov: contact@visithungary.com, predstavnik László Könnyid, podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Levente Papp, e-naslov: privacy@mtu.gov.hu) (v nadaljevanju: agencija, upravljavec podatkov) je zavezana spoštovanju pravic obiskovalcev svojega spletnega mesta (v nadaljevanju: spletno mesto) do zasebnosti in varovanja njihovih osebnih podatkov in izvedbi svoje obdelave v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropske unije (v nadaljevanju: GDPR), madžarskim zakonom o zasebnosti podatkov (v nadaljevanju: Infotv.) in drugimi pravnimi predpisi, smernicami ter vzpostavljenimi praksami varstva podatkov ob upoštevanju najpomembnejših mednarodnih priporočil o varstvu podatkov. 
[Körbefuttatás-törés]Vsebina tega pravnega obvestila je za agencijo kot upravljavca podatkov zavezujoča. Zavezuje se, da bo obdelava vseh podatkov, povezana z njenimi storitvami, izpolnjevala zahteve iz te izjave in vse veljavne zakonodaje.


[Körbefuttatás-törés]DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV AGENCIJE SO SKLADNE Z NASLEDNJIMI PRAVNIMI PREDPISI O VARSTVU PODATKOV:[Körbefuttatás-törés]• Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR),[Körbefuttatás-törés]• Zakonom CXII iz leta 2011 o pravici do samostojnega odločanja o obveščanju in dostopu do informacij (Infotv.),[Körbefuttatás-törés]• Zakonom V iz leta 2013 o civilnem zakoniku (Ptk.).
Osebne podatke je dovoljeno obdelovati, če:[Körbefuttatás-törés]• je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, podal privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov,[Körbefuttatás-törés]• je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje korakov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe,[Körbefuttatás-törés]• je obdelava potrebna za skladnost z zakonskimi obveznostmi upravljavca podatkov;[Körbefuttatás-törés]• je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika;[Körbefuttatás-törés]• je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali izvajanje javne oblasti, dodeljene upravljavcu;[Körbefuttatás-törés]• je obdelava potrebna za uresničitev zakonitih interesov upravljavca podatkov ali tretje stranke.
V skladu s členom 8 (1) GDPR so izjave o privolitvi posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so mladoletni, vendar starejši od 16 let, veljavne brez dovoljenja ali naknadne odobritve njihovih zakonitih zastopnikov, izjave o privolitvi posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so mlajši od 16 let, pa niso veljavne brez privolitve stranke, ki ima starševski nadzor nad mladoletnikom. Agencija nima orodij za preverjanje točnosti in veljavnosti privolitve; slednje zagotavlja oseba, ki podaja privolitev.


NAMEN OBDELAVE PODATKOV
Agencija lahko obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:[Körbefuttatás-törés]• agencija se lahko na vas obrne neposredno prek e-pošte, vključno s pošiljanjem e-novic, priporočil, promocijskih gradiv in drugih informacij;[Körbefuttatás-törés]• agencija lahko preveri uporabo in delovanje spletnega mesta;[Körbefuttatás-törés]• agencija lahko razreši in odpravi težave, ki se nanašajo na delovanje spletnega mesta in poslovne dejavnosti, izdelke in storitve agencije;[Körbefuttatás-törés]• agencija lahko ohranja varnost in celovitost spletnega mesta ter svojega poslovanja.


Če ne želite, da se agencija na vas obrača neposredno ali od nas ne želite prejemati e-novic, nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov leiratkozas@mtu.gov.hu, v zadevi pa navedite besedo »leiratkozás« (odjava) ali »stop«, ali pa pošljite dopis na naslov agencije: 1027 Budimpešta, Kacsa utca 15-23. V tem primeru navedite svoje ime, naslov in e-naslov.[Körbefuttatás-törés]Prav tako bi vas radi obvestili, da v povezavi s funkcijami, povezanimi prek ikon zunanjih ponudnikov, prikazanih na spletnem mestu (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram), agencija ne izvaja nobenih dejavnosti obdelave; v teh primerih je upravljavec podatkov zunanje podjetje, ki ponuja to storitev.ZAKONITOST OBDELAVE PODATKOV[Körbefuttatás-törés]Zakonita podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov je vaša privolitev.POGOJI OBDELAVE PODATKOV[Körbefuttatás-törés]Ko se prijavite na našo storitev e-novic ali se obrnete na nas, formalno gledano potrebujemo vašo privolitev.OBSEG OBDELAVE PODATKOV[Körbefuttatás-törés]Ko obiščete naše spletno mesto ali se naročite na e-novice prek spletnega mesta ali vzpostavite povezavo prek mesta za stik v meniju, lahko agencija od vas zahteva informacije, vključno z vašim imenom in e-naslovom. Med delovanjem spletnega mesta je IP-naslov vašega računalnika obdelan kot tehnični podatek, prav tako pa na vaš računalnik shranimo piškotke.TRAJANJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOVPodatki, obdelani s privolitvijo, se bodo obdelovali do preklica privolitve, če za obdelavo nimamo druge zakonite podlage. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodne obdelave.PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV IN KATEGORIJE PREJEMNIKOV

Uporabniki agencije in obdelovalci podatkov, ki so vzpostavili partnerske odnose in zagotavljajo storitve strankam, ter, v primeru tehničnih podatkov, IT-osebje.OBDELOVALCI PODATKOV

Agencija uporablja naslednje storitve podjetij, ki obdelujejo podatke, za različne naloge:[Körbefuttatás-törés]• za namene marketinga in komunikacije, vključno s storitvijo pošiljanja e-novic: TURISZTIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZRT. (Naslov: 1027 Budimpešta, Kacsa utca 15-23, CJ: 01-10-049807) in MEDIATOR GROUP REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. (Naslov: 1034 Budimpešta, Bécsi út 58., CJ: 01-09-864793)[Körbefuttatás-törés]• za storitev spletnega gostovanja: RENDSZERINFORMATIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. (Naslov: 1134 Budimpešta, Váci út 19. IV. em., CJ: 01-10-046912)


UPORABA PIŠKOTKOV
Podobno kot druga komercialna spletna mesta tudi agencija uporablja splošno tehnologijo, znano kot piškotki, in tehnične dnevniške datoteke spletnega strežnika z namenom pridobivanja informacij o tem, kako posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporablja spletno mesto.[Körbefuttatás-törés]S pomočjo piškotkov in dnevniških datotek spletnega strežnika lahko agencija nadzoruje obiske spletnega mesta in prilagaja njegovo vsebino osebnim potrebam. Piškotek je majhen paket z informacijami (datoteka), ki pogosto vsebuje anonimiziran ID posameznika. Ko obiščete spletno mesto, vas to vpraša, ali želite, da računalnik to datoteko shrani v delu trdega diska računalnika, ki je posebej namenjen shranjevanju piškotkov. Vsako spletno mesto, ki ga obiščete, lahko vašemu računalniku pošlje piškotke, če nastavitve vašega brskalnika to dovoljujejo. Z namenom varstva vaših podatkov bo vaš brskalnik določenemu spletnemu mestu dovolil dostop samo do piškotkov, ki jih je točno to spletno mesto poslalo v vaš računalnik, tj. eno spletno mesto ne more imeti dostopa do piškotkov, ki so jih shranila druga spletna mesta. Brskalniki so konfigurirani tako, da sprejemajo piškotke. Če jih ne želite sprejeti, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da zavrne sprejem. V tem primeru nekateri deli spletnega mesta med brskanjem morda ne bodo delovali pravilno. Piškotki ne morejo pridobivati drugih informacij s trdega diska vašega računalnika in ne prenašajo virusov.VARNOST PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO
Agencija skrbi za ustvarjanje varnostnih kopij, ki so primerne glede na IT-podatke in tehnično okolje spletnega mesta. Varnostne kopije so shranjene v skladu z merili, ki veljajo za obdobje hrambe določenih podatkov, in torej zagotavljajo razpoložljivost podatkov v tem obdobju. Po zaključku tega obdobja bodo dokončno uničeni. IT-sistem in celovitost ter delovanje okolja, ki shranjuje podatke, se preverjajo z naprednimi tehnikami spremljanja, pri čemer so potrebne zmogljivosti ves čas na voljo. Dogodki IT-okolja so registrirani s kompleksnimi funkcijami beleženja, ki zagotavljajo naknadno možnost odkrivanja in zakoniti dokaz morebitnega kršenja varstva podatkov. Uporabljamo širokopasovno, rezervno omrežno okolje, ki omogoča delovanje naših spletnih mest in s katerim lahko obremenitev varno razporedimo po teh virih. Odpornost proti razpadu naših sistemov je načrtovana in zagotovljena, medtem ko z organizacijskimi in tehničnimi instrumenti zagotavljamo visoko raven neprekinjenosti poslovanja in stalne storitve za naše uporabnike. Nadzorovana namestitev varnostnih popravkov in posodobitev proizvajalca, ki prav tako zagotavljajo, da je celovitost naših informacijskih sistemov naša ključna prednostna naloga, tako preprečuje, se izogiba in upravlja dostop ali škodljive poskuse, ki vključujejo zlorabo ranljivosti.[Körbefuttatás-törés]V svojem IT-okolju opravljamo redne varnostne preizkuse, med katerimi odpravljamo odkrite napake in šibkosti, ker je krepitev varnosti našega informacijskega sistema naša stalna naloga.[Körbefuttatás-törés]Visoke varnostne zahteve so postavljene tudi za naše zaposlene in vključujejo zaupnost in skladnost, ki ju zagotavljamo z rednim usposabljanjem. Med našim notranjim delovanjem poskušamo uporabljati dobro zasnovane in nadzorovane procese. Vse kršitve varstva osebnih podatkov, ki jih odkrijemo med našim delovanjem ali ki so nam prijavljene, raziščemo transparentno, odgovorno in ob upoštevanju strogih načel v roku 72 ur. Dejanske kršitve varstva podatkov so obdelane in zabeležene. Med razvojem naših storitev in IT-rešitev upoštevamo načela nameščenega varstva podatkov, saj je varstvo podatkov prednostna zahteva, celo v fazi zasnove.INFORMACIJE O PRAVICAH POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI
Posamezniki, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahtevajo informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov, popravek svojih osebnih podatkov ter izbris svojih osebnih podatkov, razen ko obdelavo zahteva zakonodaja.Pravica do predhodnih informacij
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico do pridobivanja informacij v povezavi z dejstvi in informacijami o obdelavi pred njenim začetkom. Eden od razlogov, zakaj je bila pripravljena ta izjava o varstvu osebnih podatkov, je zagotavljanje te pravice.Pravica do dostopa
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od agencije zahteva:[Körbefuttatás-törés]• da potrdi obdelavo njegovih osebnih podatkov,[Körbefuttatás-törés]• zagotovi kopijo takšnih podatkov,[Körbefuttatás-törés]• zagotoviti informacije o njegovih osebnih podatkih, vključno s podatki, ki jih je zabeležila agencija, in namenom njihove uporabe, strankami, s katerimi se delijo ti podatki, informacijo, ali se ti podatki prenašajo v tujino, in metodo za varstvo takšnih podatkov, trajanjem hrambe podatkov in načinom ter obliko vložitve pritožb ter, končno, virom, od katerega je agencija pridobila podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.Pravica do popravka[Körbefuttatás-törés]Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od agencije zahteva popravek ali dopolnitev nepravilnih ali nepopolno zabeleženih osebnih podatkov. Pred popravkom morebitnih napačnih podatkov lahko agencija preveri pristnost in točnost podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.Pravica do izbrisa, pravica do pozabe
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, ko:[Körbefuttatás-törés]• določeni podatki niso več potrebni za namene obdelave, opredeljene, ko so bili podatki zbrani, ali[Körbefuttatás-törés]• ko je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, preklical privolitev (če obdelava temelji na privolitvi) ali[Körbefuttatás-törés]• ko posameznik, na katerega se nanašajo podatki, uveljavlja pravico do ugovora.
Agencija ni dolžna ugoditi zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za izbris njegovih osebnih podatkov, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna in utemeljena z naslednjimi razlogi:[Körbefuttatás-törés]• skladnost z zakonskimi obveznostmi;[Körbefuttatás-törés]• izvajanje ali zaščita zakona ali zakonitega interesa na sodišču;[Körbefuttatás-törés]• pravica do omejitve obdelave (pravica do blokiranja).Prenosljivost podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od agencije zahteva, da prenese njegove osebne podatke zadevni stranki na urejen in pregleden način ter v obliki, berljivi za informacijske sisteme, in prenese podatke neposredno drugemu upravljavcu.Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko iz razlogov, ki se nanašajo na osebne okoliščine, kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, če meni, da je to potrebno za uveljavitev njegovih temeljnih pravic. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja brez navedbe razloga. V takšnem primeru agencija prekine obdelavo v najkrajšem možnem času.Pravica do preklica privolitve
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko umakne privolitev kadarkoli, če za obdelavo ni druge zakonite podlage. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodne obdelave.


Informacije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, o morebitnih kršitvah varstva osebnih podatkov
Agencija varuje osebne in druge podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter v odvisnosti od tveganj ter za to uporablja napredno in zanesljivo IT-okolje ter posebej skrbno izbira partnerje za sodelovanje. Svoje notranje procese izvaja regulirano in nadzorovano, da prepreči ali se izogne celo najmanjšim napakam, težavam ali dogodkom, ki bi se lahko zgodili med obdelavo osebnih podatkov, ter odkrije, pregleda in upravlja vse dogodke, do katerih bi morda lahko prišlo.

Če se dogodek, povezan z osebnimi podatki, še vedno dokazano zgodi in obstaja verjetnost, da bo predstavljal visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, se agencija zavezuje, da bo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in organ za varstvo podatkov obvestila o kršitvah na način in
s predložitvijo informacij, kot je opredeljeno v veljavnih predpisih za varstvo podatkov, brez nerazumnega odlašanja.

Avtomatizirano individualno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se izloči iz odločitev, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi (vključno z oblikovanjem profilov) in bi vplivale nanj ali bi vplivale nanj na drugačen način v podobno pomembni meri. Agencija ne izvaja nobenih postopkov, v katerih bi uporabljala avtomatizirane odločitve.


Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu[Körbefuttatás-törés]Pritožbe o obdelavi lahko vložite pri madžarskem nacionalnem organu za varstvo podatkov in dostopu do informacij (NAIH):
Sedež: H-1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11.
Poštni naslov: H-1363 Budimpešta, poštni predal: 9.
Telefon: (+36 1) 391-1400
Faks: +36 (1) 391-1410
E-naslov: ugyfelszolgalat@naih.huPravica do uporabe učinkovitih pravnih sredstev proti nadzornemu organu[Körbefuttatás-törés]Brez poseganja v druga upravna ali zunajsodna pravna sredstva ima vsaka fizična in pravna oseba pravico do učinkovitih pravnih sredstev v sodnem postopku proti zakonsko zavezujoči odločitvi nadzornega organa, ki jo zadeva.Pravica do učinkovitih pravnih sredstev proti upravljavcu ali obdelovalcu[Körbefuttatás-törés]Brez poseganja v razpoložljiva upravna ali zunajsodna pravna sredstva, vključno s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (GDRP, člen 77), ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do učinkovitih pravnih sredstev v sodnem postopku, če meni, da so njegove pravice v skladu s to uredbo kršene zaradi obdelave njegovih osebnih podatkov in neskladnosti s to uredbo.