Magyar Magyar

Impressum

Impressum (autorská tiráž)

Webovú stránku prevádzkuje Maďarská agentúra pre cestovný ruch


Adresa: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

E-mail: info@mtu.gov.hu

Telefón: +36 1 4888 700

Fax: +361 488 8600