Magyar Magyar

Impressum

Impressum (autorská tiráž)

Webovú stránku prevádzkuje Maďarská agentúra pre cestovný ruch


Adresa: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

E-mail: contact@visithungary.com

Telefón: +36 1 4888 700

Fax: +36 1 488 8600