slovenčina
Magyar

Dostupné MaďarskoPredstavíme vám niekoľko možností bezbariérovej prepravy v Budapešti a na vidieku. Môžete tiež nájsť hmatové výstavy, zúčastniť sa bezbariérových prehliadok mesta a využívať rekreačné príležitosti. 

CESTUJTE AKO DOMÁCI