Magyar Magyar

Vyhlásenie o súhlase

Vyhlásenie o súhlase

Podmienky použitia obrázkov v galérii obrázkov:

Autorské práva na obrázky uvedené v galérii obrázkov na webovej stránke mtu.gov.hu prevádzkovanej spoločnosťou Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (ďalej len: Maďarská agentúra pre cestovný ruch) vlastní a kontroluje Maďarská agentúra pre cestovný ruch. Digitálne kópie obrázkov uvedených v galérii obrázkov je možné používať a sťahovať voľne, bez zmien a s uvedením zdroja (zdroj: mtu.gov.hu), a to nasledujúcim spôsobom:

Používateľ: Fyzická osoba, právnická osoba alebo neregistrované združenie, ktorá/ktoré používa obsah galérie obrázkov, prijíma tieto podmienky použitia.


Obrázky sú používateľovi k dispozícii bezplatne.


Správa alebo obsah alebo osoby zobrazené na obrázkoch sa nemôžu meniť retušou, úpravou, počítačovou manipuláciou ani akýmkoľvek iným spôsobom. V prípade ich zverejnenia bude Požívateľ plne dodržiavať individuálne a osobnostné autorské práva.Používanie obrázkov na propagačné alebo reklamné účely, ďalej ich automatické a neselektívne prenášanie pomocou softvéru alebo akýchkoľvek iných prostriedkov je prísne zakázané.Používateľ nesmie použiť obrázky na ilustráciu inej spravodajskej položky alebo iného textu, ak je to v rozpore s pôvodnou správou obrázka.