Magyar Magyar

Prohlášení o souhlasu

Prohlášení o souhlasu

Podmínky použití obrázků v galerii obrázků:


Autorská práva k obrázkům v galerii obrázků na webových stránkách mtu.gov.hu provozovaných společností Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (Dále jen: Maďarská agentura pro cestovní ruch) jsou vlastnictvím a pod kontrolou Maďarské agentury pro cestovní ruch. Digitální kopie obrázků uvedených v galerii obrázků lze používat a stahovat volně, bez úprav a s uvedením zdroje (zdroj: mtu.gov.hu), a to následujícím způsobem:

Uživatel: Fyzická osoba, právnická osoba nebo sdružení bez právní subjektivity, která/které používá obsah galerie obrázků a tím přijímá tyto podmínky použití.Obrázky jsou uživateli k dispozici bezplatně.Zpráva nebo obsah obrázků či osoby na nich zobrazené nesmí být měněny retušováním, úpravami, počítačovou manipulací ani žádným jiným způsobem. Uživatel je povinen při zveřejnění plně respektovat individuální a osobnostní práva.Použití obrázků pro propagační nebo reklamní účely, dále jejich automatické, neselektivní předávání pomocí softwaru nebo jakýchkoli jiných prostředků nebo zrcadlení webových stránek je přísně zakázáno.Uživatel nesmí použít obrázky na ilustraci jiné zpravodajské položky nebo jiného textu, pokud je to v rozporu s původním kontextem obrázku.