Magyar Magyar

Místa ze seznamu světového dědictví UNESCO v Maďarsku

HollókőRegion Eger

Seznam světového dědictví UNESCO, kam patří i Taj Mahal a Grand Canyon, má dvě kategorie: místa s výjimečnou kulturní a výjimečnou přírodní hodnotou. 

Stručný popis Programu světového dědictví UNESCO

Program světového dědictví UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) byl založen v roce 1972. Cílem programu je evidovat kulturní a přírodní dědictví lidstva a země, které jsou do tohoto seznamu začleněny, se musí zavázat, že budou na svém území tato místa ochraňovat, aby se z jejich jedinečné krásy mohly těšit i další generace. Samozřejmě, že zařazení na seznam světového dědictví UNESCO je nesmírně prestižní záležitostí – patří sem i Národní park Grand Canyon, historické centrum Florencie, Machu Picchu či Velká zeď v Číně.


Většina z nich spadá do kulturní kategorie. Počítá se mezi ně i Budapešť se svými třemi specifickými zajímavostmi: Panoramatem řeky Dunaje, Hradní čtvrtí a Andrássyho třídou. 

První se týká obou břehů řeky, mostů, které je spojují a památek, jež se podél nich nacházejí. Některé atrakce jsou uváděny jmenovitě, včetně nádherné neogotické budovy parlamentu, Greshamského paláce, vrcholného díla secese, které tvoří charakteristické panorama Pešti, a Citadely postavené na vrcholu strmého kopce v Budě.

Z Hradní čtvrti, která je od 13. století sídlem moci, vyzařuje historie, a v rozlehlém dřívějším královském paláci se nyní nachází Maďarská národní galerie. Nedaleký Matyášův chrám a Rybářskou baštu vytvořil na konci 19. století pečlivě podle původních středověkých plánů architekt Frigyes Schulek. Do lokality Andrássyho třídy se mimo jiné památky řadí i Velká synagoga, nazdobená Maďarská státní opera a nádherně zrekonstruovaná Hudební akademie Ference Liszta.

Pannonhalmské arciopatství spolu se svým arboretem a bylinkovou zahrádkou, křížovou chodbou, arcidiecézním muzeem, galerií a kaplí se nachází v západním Maďarsku, bylo založené v roce 996 a stále slouží jako kostel a centrum dějin umění.

Další kulturní památkou je na severovýchodě Maďarska legendární vinohradnictví Tokaj, které se od roku 1737 označuje za vinařskou oblast a zahrnuje 3 000 sklepů rozprostírajících se po celém území osmi osad včetně samotného Mádu a Tokaje.

Nedaleký Hortobáďský národní park je důkazem, že člověk a příroda mohou žít ve vzájemné harmonii; zdejší chov dobytka se přizpůsobil solným pastvinám a mokřadům. Na jaře a na podzim přitahuje tento biotop chovné a migrující ptactvo. Symbolem Hortobádě je také Devítiobloukový most a přírodní rezervace.

Blíž k Budapešti se nachází Hollókő Ófalu, v překladu Stará vesnice, se zříceninou středověkého hradu a okolní zelení. Tento komplex lidové architektury zahrnuje 55 budov a kostel.

Oblast jezera Fertő je charakteristická osobitou krajinou s vinohrady, rozmanitou faunou a geologicky a historicky identickou druhou stranou za hranicí s Rakouskem, která je odděluje.

Římské provinční město Sopianae na jihu Maďarska je dnešní Pécs, kde součástí oblíbené turistické atrakce, Návštěvnického centra Cella Septichora, je raně křesťanská nekropole ze čtvrtého století.

1 200 jeskyní u obce Aggtelek klenoucích se po obou stranách hranice se Slovenskem zahrnuje 26 kilometrů rozsáhlý jeskynní systém Baradla-Domica a Rákocziho jeskyni č. 1, která se využívá k léčbě onemocnění dýchacích cest.
 

WONDERS OF HUNGARY: PANNONHALMA ARCHABBEYWe have launched a mini-series entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to part 12, in which we show you the stunning Archabbey in Pannonhalma.
Wonders of Hungary: Pannonhalma Archabbey
Wonders of Hungary: Baradla Cave, Aggtelek
Wonders of Hungary - Hortobágy National Park - "The Puszta"
Wonders of Hungary: Hercegkút and its cellars

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT