čeština
Magyar

Místa ze seznamu světového dědictví UNESCO v Maďarsku


Hollókő
Region Eger

Seznam světového dědictví UNESCO, kam patří i Taj Mahal a Grand Canyon, má dvě kategorie: místa s výjimečnou kulturní a výjimečnou přírodní hodnotou. 

Stručný popis Programu světového dědictví UNESCO

Program světového dědictví UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) byl založen v roce 1972. Cílem programu je evidovat kulturní a přírodní dědictví lidstva a země, které jsou do tohoto seznamu začleněny, se musí zavázat, že budou na svém území tato místa ochraňovat, aby se z jejich jedinečné krásy mohly těšit i další generace. Samozřejmě, že zařazení na seznam světového dědictví UNESCO je nesmírně prestižní záležitostí – patří sem i Národní park Grand Canyon, historické centrum Florencie, Machu Picchu či Velká zeď v Číně.


Většina z nich spadá do kulturní kategorie. Počítá se mezi ně i Budapešť se svými třemi specifickými zajímavostmi: Panoramatem řeky Dunaje, Hradní čtvrtí a Andrássyho třídou. 

První se týká obou břehů řeky, mostů, které je spojují a památek, jež se podél nich nacházejí. Některé atrakce jsou uváděny jmenovitě, včetně nádherné neogotické budovy parlamentu, Greshamského paláce, vrcholného díla secese, které tvoří charakteristické panorama Pešti, a Citadely postavené na vrcholu strmého kopce v Budě.

Z Hradní čtvrti, která je od 13. století sídlem moci, vyzařuje historie, a v rozlehlém dřívějším královském paláci se nyní nachází Maďarská národní galerie. Nedaleký Matyášův chrám a Rybářskou baštu vytvořil na konci 19. století pečlivě podle původních středověkých plánů architekt Frigyes Schulek. Do lokality Andrássyho třídy se mimo jiné památky řadí i Velká synagoga, nazdobená Maďarská státní opera a nádherně zrekonstruovaná Hudební akademie Ference Liszta.

Pannonhalmské arciopatství spolu se svým arboretem a bylinkovou zahrádkou, křížovou chodbou, arcidiecézním muzeem, galerií a kaplí se nachází v západním Maďarsku, bylo založené v roce 996 a stále slouží jako kostel a centrum dějin umění.

Další kulturní památkou je na severovýchodě Maďarska legendární vinohradnictví Tokaj, které se od roku 1737 označuje za vinařskou oblast a zahrnuje 3 000 sklepů rozprostírajících se po celém území osmi osad včetně samotného Mádu a Tokaje.

Nedaleký Hortobáďský národní park je důkazem, že člověk a příroda mohou žít ve vzájemné harmonii; zdejší chov dobytka se přizpůsobil solným pastvinám a mokřadům. Na jaře a na podzim přitahuje tento biotop chovné a migrující ptactvo. Symbolem Hortobádě je také Devítiobloukový most a přírodní rezervace.

Blíž k Budapešti se nachází Hollókő Ófalu, v překladu Stará vesnice, se zříceninou středověkého hradu a okolní zelení. Tento komplex lidové architektury zahrnuje 55 budov a kostel.

Oblast jezera Fertő je charakteristická osobitou krajinou s vinohrady, rozmanitou faunou a geologicky a historicky identickou druhou stranou za hranicí s Rakouskem, která je odděluje.

Římské provinční město Sopianae na jihu Maďarska je dnešní Pécs, kde součástí oblíbené turistické atrakce, Návštěvnického centra Cella Septichora, je raně křesťanská nekropole ze čtvrtého století.

1 200 jeskyní u obce Aggtelek klenoucích se po obou stranách hranice se Slovenskem zahrnuje 26 kilometrů rozsáhlý jeskynní systém Baradla-Domica a Rákocziho jeskyni č. 1, která se využívá k léčbě onemocnění dýchacích cest.
 

Starobylá vesnice Hollókő a její okolí

Hollókő leží v severním Maďarsku (župa Nógrád), hodinu cesty od Budapešti. V r. 1987 ji zapsali do seznamu světového dědictví UNESCO. Je to jediná maďarská obec, kde obyvatelé využívají výstavbu a přírodu tak, jak se dochovaly od počátku 20. století. 

Budapešti, jsi překrásná – místa ze seznamu světového dědictví UNESCO v hlavní městě Maďarska

Při procházce Budapeští narazíte na úchvatné budovy a poutavé prostory. Ani organizaci UNESCO neunikla krása tohoto města: ukážeme vám místa ze seznamu světového dědictví. 

Jeskyně v Aggteleckém a Slovenském krasu

Jeskynní systém, který se nachází 236 km od Budapešti a sahá až za maďarsko-slovenské hranice, je jedinečná velkolepá oblast severního Maďarska, která byla v r. 1995 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO.

Pannonhalmské arciopatství

Jedno z nedůležitějších národních pamětních míst, Pannonhalmské arciopatství s tisíciletou tradicí a jeho okolí, které se rozprostírá v pohraniční oblasti na severu Maďarska, je mimořádně významné i z hlediska světového dědictví. V roce 1996 bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Projděte se po největší středoevropské stepi, bájné zemi Hortobágy

Když budete poblíž Hajdúságu, navštivte Hortobágy, kde si můžete odpočinout na verandě 300 let starého hostince Hortobágy, ochutnat tradiční jídlo pastevců slambuc (kombinace těstovin, brambor a slaniny) a kochat se obrovskou travnatou stepí. 

Raně křesťanská nekropole v Pésci

Raně křesťanské hrobky v Pécsi představují největší křesťanský komplex hrobů mimo Itálii a představují pozoruhodný příklad pozdně římských pohřebních praktik a pohřebního kultu. Od roku 2000 je na seznamu světového dědictví UNESCO.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT