Magyar Magyar

Izjava o saglasnosti

Izjava o saglasnosti

Uslovi korišćenja slika iz galerije slika:

Autorsko pravo slika koje se nalaze u galeriji slika na sajtu mtu.gov.hu koji vodi Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (u daljem tekstu: Mađarska agencija za turizam) su vlasništvo i pod kontrolom Mađarske agencije za turizam. Digitalne kopije slika koje se nalaze u galeriji slika se mogu koristiti i slobodno preuzimati, bez ikakvih izmena i uz navođenje izvora (izvor: mtu.gov.hu), prema sledećim uslovima:

Korisnik: Fizičko lice, pravno lice ili neprofitna organizacija koje koristi sadržaje iz galerije slika i samim tim prihvata ove uslove korišćenja:

Slike su na raspolaganju Korisniku bez naplate.Poruka, sadržaj i osobe predstavljene na slikama ne smeju biti izmenjeni retuširanjem, uređivanjem, kompjuterskom manipulacijom ili putem bilo kojih drugih sredstava. Korisnik će u potpunosti poštovati individualna i moralna prava tokom objavljivanja.Upotreba slika za promotivne ili reklamne svrhe i štaviše, njihovo automatsko, bezrezervno menjanje pomoću softvera ili bilo kog drugog sredstva ili preslikavanje veb-stranice je strogo zabranjeno.

Korisnik ne sme da koristi slike da predstavi bilo koju drugu vest, predmet ili tekst ukoliko je ova predstava kontradiktorna originalnoj poruci koju slika nosi.