Magyar Magyar

Činjenice

Zanimljive činjenice, istorijske činjenice o Mađarskoj

Flora i fauna

Biljni i životinjski svet istočne i zapadne Mađarske je pun iznenađenja. U mađarskim varošicama je deo svakodnevice posle kiše videti kako se rode šetaju po dvorištu. Često se mogu videti i sove, koje huču na vrhu oraha ili zaštićene vrste ptica, koje prave gnezda u ambarima. 

Geografija

Mađarska je posebna. Nalazi se u Srednjoj Evropi na granici dva sveta, po svom položaju je mesto susreta i previranja različitih evropskih kultura. 

Istorija

Uloga Mađarske u Evropskoj istoriji je daleko značajnija nego što bismo to po današnjoj veličini i broju stanovnika mogli da zaključimo. Mađari govore sasvim jedinstvenim jezikom i neguju posebnu kulturu, iako se nisu izolovali od Evrope, koja je izvor njihovog ponosa već 1100 godina.

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI