Magyar Magyar

Stanovništvo/ljudi

Uslužni muškarci, lepe žene - to su najčešći stereotipi o Mađarima. Impulsivni, slobodoljubivi, glasni, ponekad setni i izrazito druželjubivi. Odmah vas nude jelom i pićem, obožavaju da ugošćavati ljude, kao i da jedu i da se vesele. Istovremeno su otvoreni za svet i tvrdoglavi poput mazge.

E, takvi su Mađari. I, naravno, svakakvi još. Zbog toga, što su živeli zajedno sa mnogim narodima od kada su se u 10. veku nastanili u Karpatskom basenu.

Mađarska ima blizu 10 miliona stanovnika. Od toga 2,5 miliona ljudi živi u Budimpešti i njenoj okolini. Među njima je sve više stranaca, od kojih mnogi imaju svoju priču o tome kako su se zaljubili u grad kada su došli u Budimpeštu. Prestonica Mađarske je najnaseljeniji veliki grad u istočnom delu Srednje Evrope, ali njene ulice ni u vrhu sezone ne deluju zakrčeno. Većina Mađara (71 procenat) živi u gradovima.

Mađarska je vekovima važila za mesto spajanja kultura, kako je poznati mađarski pesnik, Atila Jožef napisao: „U ovom srcu se kovitla krv Turaka, Tatara, Slovaka, Rumuna...“. O tačnom poreklu mađarskog naroda se sve do danas vode naučne debate, a isto tako se vatreno raspravlja i o poreklu mađarskog jezika, koji je jedinstven jezik u Evropi. Sigurno je da se na teritoriji današnje Mađarske u 10. veku nastanio jedan narod, koji Mađari smatraju svojim precima, a čiji su pripadnici uglavnom poticali iz Srednje Azije. Zbog istorije vekova koji su usledili, seoba i mešanja naroda, kao i pomeranja granica, genetski fond današnjih Mađara je postao veoma raznolik, što je takođe zaslužno za šaroliku i jedinstvenu kulturu Mađara. Od svih stanovnika Mađarske, 84 procenta se identifikuje kao Mađari. Unutar stanovništva najveću etničku grupu čine Romi, a osim njih, svoju kulturnu baštinu neguju i čuvaju takođe Slovaci, Hrvati, Rumuni, Srbi, Nemci, Rusini, Grci, Armenci i druge manje kulturne i jezičke grupe.

Zbog promena istorijskih granica mnogi ljudi koji se identifikuju kao Mađari, danas žive i neguju svoj jezik i kulturu na teritoriji Rumunije, Slovačke, Ukrajine, Srbije, Hrvatske i Austrije.

Mađarima se smatra 0,12 procenata stanovništva Zemlje, što je jako mali broj, ali pokriva narod sa jakim identitetom i jedinstvenom kulturom.

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI