Magyar Magyar

Istoria

Rolul Ungariei în istoria Europei este mult mai semnificativă decât am putea deduce din dimensiunea, sau numărul populației sale actuale. Maghiarii vorbesc o limbă unică și au o cultură deosebită, fără a fi izolați de Europa, ceea ce a fost sursa mândriei lor de mai mult de 1.100 de ani. Şi-au păstrat identitatea de-a lungul istoriei, în ciuda ocupației străine pe termen lung a țării și a războaielor care au avut loc pe teritoriul Ungariei. 

Scurta istorie a Ungariei cu datele cele mai importante: 

 • 895-900: Triburile maghiare au început să ocupe țara în jurul anului 895. Mai întâi au ocupat Marea Câmpie și Transilvania, iar până la anul 900 au luat în posesiune jumătatea bazinului Carpatic din estul Dunării. 
 • 1001: După moartea tatălui său, Géza, în anul 997, István a devenit voievodul maghiarilor, iar prin încoronarea sa, la 1 ianuarie 1001 (Crăciunul anului 1000 conform calendarului iulian valabil atunci), „prin harul lui Dumnezeu” a devenit primul rege al Ungariei. Este considerat creatorul statului creștin maghiar: s-a orientat spre Occident și a forțat răspândirea creștinismului cu pedepse grave. Mai târziu este canonizat. 
 • 1241-1242: Tătarii din Mongolia invadează Ungaria, provocând una dintre cele mai grave devastări din istorie.
 • 1458-1490: Regele Matias este considerat de posteritate ca fiind un mare conducător renascentist, care a introdus pentru prima dată rezultatele acestei noi mișcări și stiluri italiene în Ungaria. El a invitat la curtea sa nu numai mulți umaniști italieni, ci și naturaliști și artiști. Biblioteca sa, colecția Bibliotheca Corviniana, era renumită în toată lumea. Era a doua cea mai mare bibliotecă din Europa contemporană. 
 • 1541: Sultanul Suleiman cucereşte castelul din Buda. Ungaria este împărțită în trei părți, Ungaria regală dominată de Habsburgi, Principatul Transilvaniei și teritoriile dominate de turci. 
 • 1703-1711: Voievodul Ferenc Rákóczi II declară un război de independență împotriva Imperiului Habsburgic, dar răscoala sa eșuează. 
 • 1848-1849: o altă revoluție și război de independență care vizează eliberarea de sub stăpânirea austriacă. 
 • 1867: Compromisul între Imperiul Austriac și Regatul Ungariei, instituind formal o monarhie constituțională bazată pe principiul parității, numită Austro-Ungaria sau Monarhia Austro-Ungară. 
 • 1873: Budapesta se naște din unirea orașelor Buda, Pest și Óbuda. 
 • 1896: Aniversarea mileniului Cuceririi patriei este sărbătorită cu o serie de evenimente din mai până în octombrie. Au participat și papa Leon al XIII-lea și împăratul Franz Joseph. 
 • 1914: Ungaria intră în Primul Război Mondial de partea celor care mai târziu îl pierd. După război, monarhia austro-ungară s-a dezintegrat, ca urmare a înfrângerii militare din Primul Război Mondial și a intensificării mișcărilor naționale. 
 • 4 iunie 1920: Odată cu semnarea Tratatului de la Trianon, Ungaria va pierde aproximativ două treimi din teritoriul și populația sa. 
 • două treimi din teritoriul și populația sa.
  19 martie 1944: Trupele din Germania nazistă ocupă Ungaria pentru a împiedica guvernul maghiar în încercarea sa de a ieşi din război.
 • 4 aprilie 1945: Armata sovietică ocupă Ungaria, prin care Ungaria iese din strânsoarea unei dictaturi, ca să fie prinsă sub altă dictatură. 
 • 23 octombrie 1956: Izbucneşte revoluția, unul dintre scopurile ele fiind eliminarea influenței Uniunii Sovietice.
 • 1990: Deși ultimul soldat sovietic, generalul-locotenent Victor Şilov, a părăsit țara deja la 19 iunie, conform acordului dintre cele două state, suveranitatea Ungariei a fost restabilită doar la 30 iunie 1991. În 1990 se desfășoară primele alegeri democratice pentru funcția de prim-ministru. 
 • 2004: Ungaria aderă la Uniunea Europeană. 

STRĂBATEȚI UNGARIA CA UN MAGHIAR