Magyar Magyar

Cimitirul creștin timpuriu din Pécs (Sopianae)

Mormintele subteranePécsRegiunea Pécs

Mormintele creștine timpurii din Pécs sunt situate în partea de nord-vest a orașului, pe versanții sudici ai munților Mecsek, în perimetrul Catedralei din oraș. Situl arheologic din secolul al IV-lea a fost inclusă în Patrimoniului Mondial UNESCO din data de 30 noiembrie 2000. 

Sopianae - orașul Pécs în epoca romană - a fost fondat la începutul secolului al II-lea, iar în secolul al III-lea a devenit un oraș înfloritor și un centru important al creștinismului.

Capele și cripte

Clădirile funerare sunt formate din două părți: partea subterană este o criptă - mormântul însuși - în care defuncții erau așezați în morminte de cărămidă sau sarcofage. Interiorul mormintelor era adesea decorat cu scene biblice și simboluri creștine timpurii. Deasupra mormintelor a fost ridicată o capelă memorială. Clădirea cu două nivele a fost folosită, mai ales, ca loc de înmormântare pentru familiile mai înstărite, și pentru ceremonii.

La început, mormintele descoperite au fost identificate de arheologi cu numerotare romană, dar unele au fost denumite în limbajul uzual, după picturile din acestea.

Cripta nr. I - a Sfinților Apostoli Petru și Pavel - a fost descoperită în 1782 și este considerată cea mai cunoscută clădire funerară creștină timpurie din Pannonia. Pe peretele de nord se află o reprezentare a apostolilor Petru și Pavel - de unde și numele criptei -, care arată spre monograma Hristos, simbolizând prezența lui Isus. Pereții interiori sunt decorați cu fresce, înfățișând scene biblice, și cu ornamente bogate. Cripta nr. II - așa-numită a Ulciorului - a fost descoperită tot în secolul al XVIII-lea, în cursul realizării sistemului extins de pivnițe din Pécs. În peretele de nord al criptei a fost tăiată o nișă, în care putem vedea imaginea unui ulcior și a unei cupe. Pereții săi sunt bogat decorați cu forme geometrice și vegetale pictate, precum și un motiv de grilaj.

Mausoleul creștin timpuriu, descoperit în 1975, este cea mai mare clădire din cimitirul orașului roman Sopianae. La suprafața clădirii, cu două nivele, este o capelă, iar dedesubt, o criptă pentru înmormântare. Pereții criptei sunt decorați cu fresce biblice, ca de pildă căderea în păcat a lui Adam și Eva, și cu alte iconografii creștine timpurii, precum și cu simbolul lui Hristos. Construcția sa este datată în anii 370.

Necropola creștină timpurie din Pécs, veche de mai bine de 1600 de ani, prezintă în mod impresionant practica de înmormântare și cultul morții din era romană târzie. Clădirile funerare creștine timpurii din Pécs sunt considerate cel mai mare ansamblu de morminte din afara Italiei antice, ce datează încă din era creștinismului timpuriu.

În 2004, Banca Națională Ungară a emis o monedă comemorativă cu inscripție circulară „Mormintele creștine timpurii din Pécs”.

În centrul de vizitatori pot fi vizitate în total șase clădiri funerare, cu două nivele, și două edificii mai mari, cu un singur spațiu.

STRĂBATEȚI UNGARIA CA UN MAGHIAR