Magyar Magyar

Les Gemenci

Les Gemenci Pécs a okolie

Stojaté vody a rieky v Maďarsku so svojou bohatou flórou a faunou predstavujú jedinečnú prírodnú hodnotu. Medzi nimi vyniká Dunaj, najväčšia rieka Maďarska, ktorej hlavné rameno po dĺžke 417 kilometrov preteká cez krajinu. Na južnom úseku rieky v strednej časti krajiny sa jej tok prudko spomaľuje, čo vedie k vzniku stojatých vôd a ostrovov; vďaka tomu vznikol pozdĺž Dunaja aj najväčší lužný les Maďarska, dlhý 30 kilometrov a široký 5 až 10 kilometrov. 

V celej Európe neexistuje taký rozsiahly lužný les, ktorý je z času na čas zaliaty vodou. Preto, ak by ste radi spoznali prírodné hodnoty maďarského vidieka, pozorovali nevšedné vtáky a divú zver, nenájdete lepšie miesto ako les Gemenc! 

Maďarsko sa môže pochváliť desiatimi prísne chránenými národnými parkami. Les Gemenci patrí do Národného parku Dunaj-Dráva a je prísne chránený, zachovanie jeho ekologickej jednoty chráni zákon. Preto si aj návšteva lesa vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť. Našťastie, okolo lesa bola vybudovaná kompletná turistická infraštruktúra, ktorá vytvára priaznivé podmienky rovnako pre turistov, cyklistov, vodných turistov ako aj pre rodiny, kladúce dôraz na pohodlie - návšteva umožňuje nahliadnuť do sveta stromov siahajúcich do neba, tienistých riečnych brehov, mŕtvych ramien, malých ostrovov a plytčín. Cez oblasť prechádza niekoľko zaujímavých, informatívnych náučných chodníkov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v prírodných zaujímavostiach, aj v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva. 

Mŕtve a vedľajšie ramená rieky, ako sieť krvných ciev, krížom - krážom pretínajú a vyživujú ojedinelú flóru a faunu. V lese Gemenc hniezdi pár čiernych bocianov, ktorých každodenný život od roku 2013 môže sledovať ktokoľvek prostredníctvom webkamery, umiestnenej v ich hniezde. Okrem prísne chránených druhov žijú v lese aj iné vzácne druhy, ako orliak morský, rybárik riečny, volavka, sokol rároh, orol krikľavý. Bujný podrast zyškových naplaveninových lesov, husté krovie, poskytujú výborné úkryty pre srnce, jazvece lesné, bobry európske, jelene, diviaky, ale les Gemenci naozaj preslávil jeleň lesný s obrovskými parohmi. Veľkosť a krása ich trofejí je na svete ojedinelá a počúvanie ich ručania v období párenia je koncom leta turistickým programom. A keď máte naozaj šťastný deň, môžete z kanoe uvidieť aj plávajúceho jeleňa! 

Gemenc je od Budapešti vzdialený 130 km. Táto zvláštna prírodná atrakcia je dostupná z dvoch väčších miest, sú to: Szekszárd a Baja. Neďaleko sa nachádza aj Bogyiszló, ktoré je preslávené hlavne svojou paprikou, ale za zmienku stojí aj jeho les s orchideami.

„Južnou bránou“ lesa Gemenc je Ekoturistické centrum Pörböly, kde nájdete bufet, interaktívnu výstavu, Lesnícku školu v prírode Gemenc a možnosti ubytovania. Nájdete tu možnosti vyskúšať takmer všetky formy turistiky: môžete si prenajať bicykle, kanoe a kajaky, môžete sa tiež vydať na výletné plavby a na výlety so sprievodcom. Pörböly sa nachádza na 8 km od mesta Baja, vedľa hlavnej cesty 55, autom je obec dostupná po diaľnici M6, ale aj priamo vlakom.

Ak niekto pravidelne chodí na túry v Maďarsku, skôr či neskôr spozná malé lesné železnice. V Gemenci môžete prejsť nádherným lesom jedinou železnicou v krajine, ktorá premáva v inundačnej oblasti, ojedinelým spôsobom prepravuje aj kanoe a kajaky k vedľajší ramenám Dunaja. Vlakom sa môžete odviezť z Ekoturistického centra Pörböly k rôznym náučným chodníkom, na vyhliadkové miesta a pozorovateľňu divej zveri, kde môžete pozorovať jelene lesné a diviaky. Druhou konečnou stanicou vláčika je obec Keselyűs, ktorá sa nachádza 10 km od Szekszárdu, kam sa môžete dostať autom a pravidelným autobusom. 

CESTUJTE AKO DOMÁCI