Magyar Magyar

Maďarská národná galéria

Maďarská národná galériaBudapešťOkolie Budapešti

Maďarská národná galéria v paláci Budínskeho hradu je najväčšou verejnou zbierkou maďarského výtvarného umenia. Jeho tematické a historické výstavy poskytujú nielen nahliadnutie do epoch národných dejín umenia, ale môžete prostredníctvom nich spoznať aj históriu Maďarska.

Vystavené umelecké diela sledujú hlavné trendy jednotlivých období od 11. storočia do súčasnosti. Môžete sa túlať po stredovekých a renesančných lapidáriách, pozrieť si gotické tabuľové maľby, drevené sochy a krídlové oltáre, ako aj významné diela neskororenesančného a barokového umenia. Okrem obrazov, sôch, grafiky a umeleckých plagátov žánrovú rozmanitosť obohacuje aj zbierka mincí.

Zbierka maliarskeho oddelenia uchováva diela maďarského maliarstva od roku 1800 do roku 1945. Z 19. storočia môžete vidieť životné dielo medzinárodne uznávaných maďarských maliarov, ako sú Bertalan Székely, Mihály Munkácsy a Pál Merse Szinyei. Zbierka sôch oplýva najmä dielami z obdobia secesie a symbolizmu.

Umenie prelomu storočia predstavujú diela Tivadara Kosztku Csontváryho, alebo avantgardistu Lajosa Kassáka. Z 20. storočia môžete si pozrieť diela konštruktivistického Viktora Vasarelyho, surrealistu maľujúceho aj jednou z techník abstraktného expresionizmu Simona Hantaiho a Lászlóa Moholyho Nagya, ktorý sa preslávil aj ako učiteľ na škole Bauhaus vo Weimare.

Zbierka súčasného umenia Maďarskej národnej galérie obsahuje maďarské umelecké diela vzniknuté od druhej svetovej vojny do súčasnosti a okrem komplexných tendencií a vynikajúcich umeleckých osobností posledných desaťročí predstavuje aj fenomény výtvarného umenia, charakteristické pre umelecký život v Maďarsku.

Na výstavách sa môžete stretnúť aj s dielami, patriacimi do úžitkového umenia, ako napríklad: vyrezávaný nábytok zdobený folklórnymi motívmi architekta Ede Wiganda Toroczkaiho, bujná secesná keramika Józsefa Rippla Rónaia vyrobená pre jedáleň Andrássyovcov v továrni Zsolnay, alebo dokonca so svetoznámym trubkovým nábytkom Marcella Breuera.

Nakoľko sa pred niekoľkými rokmi zlúčila Národná galéria s Múzeom výtvarného umenia na konci Andrássyho bulváru, v rámci úplne nového výstavného konceptu predstavuje v budúcnosti diela medzinárodných klasikov spolu s dielami maďarských umelcov. To všetko so zámerom, aby maďarské diela boli vystavené spolu s medzinárodnými umeleckými dielami a predmetmi úžitkového umenia, ktoré vznikli v rovnakom čase.

Takto je možné interpretovať jednotlivé obdobia holisticky, umiestniť umelecké diela v kultúrnej štruktúre danej doby, nájsť najdôležitejšie smery a intelektuálne tendencie, ktoré formujú alebo ovplyvňujú tvorbu diela.

Bohatstvo stálych expozícií posledných dvoch storočí tak zaručujú neustále prichádzajúce nové kompozície, čerstvo zreštaurované diela a diela zriedka viditeľné. Takto je možné dosiahnuť, aby okrem už dobre známych diel Paula Cézanna boli vystavené diela Camilla Pissarra, Clauda Moneta, diela rakúskych, nemeckých, belgických a škandinávskych umelcov, ako sú Franz von Lenbach, Wilhelm Leibl a Akseli Gallen Kallela, ktoré ukazujú komplexný a zložitý obraz európskeho umenia danej éry.

Môžete súčasne obdivovať aj orientalistické diela a diela vzniknuté v Itálii od Eugèna Delacroixa, Camilla Corota, Franza von Lenbacha. Éru impresionizmu a postimpresionizmu reprezentujú majstrovské diela Camilla Pissarra, Paula Cézanna, Clauda Moneta, Paula Gauguina a Pierra Auguste Renoira. Do éry symbolizmu môžete nahliadnuť prostredníctvom diel Augusta Rodina, Pierra Puvisa de Chavannesa, Nemca Franza von Stucka, Taliana Giovanniho Segantiniho, Belgičana Fernanda Khnopffa a Georga Minneho, Švajčiara Arnolda Böcklina alebo dokonca Fína Akseliho Gallena Kallelu.

Samostatné sekcie sa venujú konceptuálnym a postkonceptuálnym umeleckým pozíciám. Ilustrujú to diela Braca Dimitrijeviča, Erwina Wurma, Michelangela Pistoletta, Alana Sonfista, Anny a Patricka Poiriera, Lászlóa Laknera, Endre Tóta, Victora Vasarelyho, Petera Halleyho, Kennetha Nolanda, Bertranda Laviera. Abstraktné práce predstavujú také mená ako Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Emil Schumacher, Judit Reigl, Sam Gilliam, Alberto Burri a Anthony Caro.

Okrem stálych expozícií je galéria aj miestom dočasných výstav. Na periodických výstavách posledných dvadsiatich rokov sa predstavili diela medzinárodných umelcov ako Georg Baselitz, Fernando Botero, Robert Capa, Marc Chagall, Salvador Dali, Marcel Duchamp, László Fülöp, Hans Jörg Glattfelder, Frida Kahlo, William Kentridge, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, René Magritte, Man Ray, Joan Miró, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso a Egon Schiele.

V každom prípade je nemožné nevedieť o témach aktuálnych výstav: ich reklamy, umiestnené na úpätí hradu, sú zvyčajne viditeľné z celého brehu Dunaja v Pešti. A ak ste už nasýtení obrazmi a v múzejnom obchode ste tiež našli suveníry, pri východe z galérie, na terase na brehu Dunaja sa pred vami otvára panoráma celej peštianskej strany. Bola by škoda nechať si ujsť tento pohľad v Budapešti! 

CESTUJTE AKO DOMÁCI