Magyar Magyar

Náboženský život v Maďarsku

Maďarsko je súčasťou kresťanskej Európy už viac ako tisíc rokov, má teda veľmi bohaté kresťanské kultúrne dedičstvo, na ktoré je náš národ hrdý, čo zdôrazňuje aj maďarská ústava. Vďačíme za to predovšetkým nášmu kráľovi Svätému Štefanovi I. - ktorý panoval od roku 1001 do 1038 - a ako prvý v histórii zveril našu krajinu a národ pod ochranu Panny Márie.

Neskôr sa to stalo aj ďalších krajinách, napr. v Rusku a Poľsku, ale Maďarsko bolo prvé. Kráľ Svätý Štefan pochádzal z dynastie Arpádovcov, tento kráľovský rod dal svetu spolu 26 kanonizovaných alebo svätorečených osôb, napr.: Alžbetu, Margitu, Kingu, Ladislava a Imricha atď., možno ho historicky spojiť s takmer všetkými panovníckymi rodmi niekdajšej Európy. 

Takže máme židovsko-kresťanské korene z historického aj náboženského hľadiska, a hoci je v súčasnosti najväčšia katolícka cirkev, v značnom počte sú u nás zastúpené aj protestantské cirkvi, a rovnako významná je židovská komunita. Z kultúrno-historického hľadiska máme zopár skutočných skvostov, najznámejšie sú: Ostrihomská bazilika, Matyášov kostol v Budíne, reformovaný Veľký kostol v Debrecíne, Veľký evanjelický kostol v Békéscsabe, synagóga na ulici Dohány (najväčšia európska synagóga), synagóga Mád, z menej známych: kostoly z arpádovského obdobia v obciach Velemér, Ják, Ócsa, malé kostolíky s krásnymi drevenými kazetovými stropmi na ceste stredovekých kostolov: Csaroda, Nyírbátor atď. Aj ako miesto zaradené na zoznam svetového dedičstva UNESCO je významné Benediktínske opátstvo v Pannonhalme, ranokresťanské hrobky v Pécsi a Budínska hradná štvrť, naše národné svätyne: Mátraverebély-Szentkút a Máriapócs, okrem nich krajinu pretkáva 8 pútnických ciest, napr.: Európska cesta svätého Martina, Maďarská pútnická cesta, Mariánska pútnická cesta, Cesta zázračných rabínov atď.

 

Náboženské zloženie Maďarska je nesmierne rozmanité s rôznymi destináciami a pamätihodnosťami, okrem vyššie spomenutých, ktoré možno zaradiť do židovsko-kresťanského okruhu kultúry, sa v krajine nachádzajú aj moslimské ale aj hinduistické náboženské pamiatky. Stručne povedané ktorýmkoľvek smerom sa u nás turista vydá, takmer v každej obci nájde pamiatky náboženskej turistiky, ktoré sa oplatí navštíviť!

 

Dôležité udalosti v blízkej budúcnosti: v roku 2021 sa v Budapešti uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres, v roku 2023 - v regióne Balatonu - sa stane Veszprém Európskym hlavným mestom kultúry.

CESTUJTE AKO DOMÁCI