Magyar Magyar

Zdravie

Podmienky vstupu (COVID)

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu na územie Maďarska. Výnimkou sú občania s osobitným povolením a českí, poľskí a slovenskí občania, disponujúci negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako päť dní.

V Maďarsku je v súčasnosti používanie rúška povinné v obchodoch a na verejných dopravných prostriedkov. Na mnohých miestach (obchody, reštaurácie, úrady) pomáhajú dodržiavať epidemiologické pravidlá vyložením dezinfekčných prostriedkov na ruky. Pri státí v rade sa odporúča dodržovať poldruhametrový odstup. 

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je v Maďarsku poskytovaná štátom a súkromnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Na bezplatnú zdravotnú starostlivosť sú oprávnení cudzinci z krajín, ktoré uzavreli s Maďarskom dohodu. Aj v takomto prípade iba v nevyhnutnom rozsahu, v prípade akútneho ochorenia alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Súkromná lekárska starostlivosť je rýchla, kvalitná a profesionálna, nie je však bezplatná. Predtým, ako sa vydáte na cestu, uzatvorte úrazové a nemocenské poistenie a skontrolujte na ktorý typ služby máte nárok. 

Vaccination

Pre cestujúcich do Maďarska nie sú povinné žiadne očkovania, naša krajina predstavuje nízke riziko. WHO odporúča pri cestovaní iba štandardné vakcinácie, a nie vakcinácie odporúčané pre jednotlivé krajiny. 

CESTUJTE AKO DOMÁCI