Magyar Magyar

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Warunki używania obrazów galerii

Prawa autorskie do obrazów umieszczonych w galerii na stronie mtu.gov.hu obsługiwanej przez Magyar Turisztikai Ügynökség (zwaną dalej: Węgierska Agencja Turystyczna) są jej własnością i są zarządzane przez Węgierską Agencję Turystyczną. Cyfrowe kopie obrazów umieszczonych w galerii mogą być używane i pobrane bezpłatnie, bez modyfikacji i z zaznaczeniem źródła (źródło: mtu.gov.hu), zgodnie z poniższymi zasadami:

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna lub stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej korzystając z treści galerii obrazów tym samym akceptuje warunki używania.Obrazy są dostępne dla użytkownika bezpłatnie.

Wiadomość lub treść osób przedstawionych na obrazach nie może być modyfikowane przez retuszowanie, redagowanie, manipulację komputerową lub innymi sposobami. Użytkownik zobowiązuję się do pełnego przestrzegania praw indywidualnych i moralnych w trakcie publikacji.Używanie obrazów w celach promocji lub reklamowych, ponadto, automatyczne i niekontrolowane przekazywanie obrazów za pomocą oprogramowania lub innych sposobów, lub odzwierciedlanie strony internetowej jest ściśle zabronione.


Użytkowanie obrazów w celu ilustracji innej wiadomości lub innego tekstu przez Użytkownika jest niedozwolone, jeżeli jest to sprzeczne z oryginalną treścią obrazu.