polski
Magyar

Obiekty światowego dziedzictwa UNESCORegion Egeru

Lista Światowego dziedzictwa UNESCO zawierająca między innymi Taj Mahal i Wielki Kanion wyróżnia wyjątkowe miejsca pod względem kultury i wartości przyrodniczych. 

Wśród ośmiu miejsc światowego dziedzictwa na Węgrzech siedem należy do kategorii kulturowej. Jedno z tych miejsc obejmuje trzy konkretne atrakcje Budapesztu: brzegi Dunaju, Dzielnicę Zamkową w Budzie i Aleję Andrássyego.


Pierwsza część obejmuje oba brzegi Dunaju, mosty nad Dunajem i atrakcje znajdujące się wzdłuż Dunaju. Niektóre z tych budynków są konkretnie wymienione: na przykład cudowny neogotycki Parlament panujący nad brzegiem peszteńskim i arcydzieło secesji Pałac Gresham lub tragiczny budynek Cytadeli w górach Budańskich.


Od lat 1200 powstaje historia w Dzielnicy Zamkowej służącej za siedzibę królewską, w rozległym byłym pałacu królewskim obecnie znajduje się Węgierska Galeria Narodowa. Pobliski Kościół Macieja – według średniowiecznych projektów – i Baszta Rybacka powstały w wyniku starannej pracy architekta Frigyesa Schuleka pod koniec XIX wieku. Wśród atrakcji Aleji Andrássyego i otoczenia znajduje się Wielka Synagoga, dekoracyjna Opera i cudownie odnowiona Akademia Muzyczna im. Franciszka Liszta.


Opactwo Benedyktyńskie w Pannonhalma, zbudowane w zachodniej części Węgier w 996 roku do dzisiaj spełnia funkcję religijną i ośrodka historii sztuki wraz z arboretum i ogrodem ziołowym, z krużgankami, z muzeum opactwa, z galerią i z kaplicą.


3000 winnic i tarasowe plantacje winorośli ośmiu miejscowości określonych jako region winiarski w północno-wschodniej części Węgier od 1737 roku – w tym Tokaj i Mád – stanowią miejsce światowego dziedzictwa Tokaj-Hegyalja historyczny region winiarski krajobraz kulturowy.


Pobliski Park Narodowy Hortobágy pokazuje, jak człowiek potrafi żyć w harmonii z przyrodą. Hodowla zwierząt dostosowała się tu do solnych pastwisk i bagien. Wiosną i jesienią tutejsze siedzisko przyciąga ptaki lęgowe i wędrowne. Innym symbolem regionu Hortobágy jest Most dziewięcioprzęsłowy i rezerwat przyrody.


Bliżej Budapesztu Hollókő Ófalu (stara wieś) obejmuje starą wieś, średniowieczne ruiny zamku górującego nad wsią i otaczającą przyrodę. 55 domów mieszkalnych i kościół stanowią kompleks ludowej architektury.


Po obu stronach granicy prowadzącej obecnie przez krajobraz Fertő (Nezyderski) napotyka się jednakowe zbocza i różnorodną faunę.


Sopianae czasów rzymskich, obecnie miasto Pecz położone jest na południu Węgier – wczesnochrześcijański Necropolis z IV wieku należy do popularnej destynacji Centrum Zwiedzających Cella Septichora.


W pobliżu słowackiej granicy, wśród 1200 jaskiń krasu Aggtelek, znajduje się 26-kilometrowy system jaskiń Baradla i Rákóczi nr 1, który umożliwia również leczenie chorób układu oddechowego. 

Hollókő

Hollókő, dobrą godzinę jazdy samochodem od Budapesztu, położone w Północnych Węgrzech w województwie Nógrád, jest miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1987 roku. Ta mała wioska jest poszukiwana przez turystów z całego świata, ponieważ jest obecnie jedyną osadą na Węgrzech liczącą około 400 mieszkańców, która korzysta z zabudowanego i naturalnego środowiska mniej więcej tak, jak na początku XX wieku. 

Cudowny Budapeszt

Spacerując po Budapeszcie wszędzie widzimy imponujące budowle i przepiękne place. Piękno miasta zostało uznane przez UNESCO: przedstawiamy tu obiekty światowego dziedzictwa.  

Benedyktyńskie w Pannonhalma

Opactwo Benedyktyńskie w Pannonhalma położone w pobliżu zachodniej granicy Węgier, wraz z okolicą, stanowi wybitny punkt historii węgierskiej i odgrywa ogromną rolę w światowym dziedzictwie. Od 1996 roku jest to miejsce światowego dziedzictwa UNESCO. 

Hortobágy z mirażami na horyzoncie!

Warto udać się do Hortobágy położonego w pobliżu Hajdúság, gdzie można podziwiać ogromne trawiaste stepy przy misce typowej potrawy pasterzy, slambuc odpoczywając na werandzie 300-letniej karczmy Hortobágyi Csárda. 

Cmentarz wczesnochrześcijański Peczu

Groby wczesnochrześcijańskie Peczu są położone w północno-zachodniej części miasta, na południowych zboczach gór Mecsek, na terenie katedry Peczu. Wykopaliska archeologiczne pochodzące z IV wieku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO 30 listopada 2000 roku.

Park Narodowy Fertő-Hanság

Park Narodowy Fertő-Hanság zapewnia niesamowite przeżycia. Nie wolno zapomnieć o butach trekkingowych!

Siedziba win o niepowtarzalnym smaku: region winiarski Tokaj

Tokaj jest unikalnym przykładem współpracy wyjątkowych warunków przyrodniczych, winogron i człowieka.

Jaskinie Krasu Węgierskiego (Aggtelek) i Krasu Słowackiego

Z Budapesztu w ciągu 3 godzin można dotrzeć samochodem do jaskiń krasowych w Aggtelek i słowackich. We wspaniałych jaskiniach żyją wyjątkowe gatunki zwierząt, a na szlakach powierzchniowych na wędrowców czeka żywy las i zabytki historyczne. 

#wowhungary!

Udostępnij swoje zdjęcia za pomocą #wowhungary

TO TEŻ MOŻESZ POLUBIĆ