Magyar Magyar

Národný historický pamiatkový park Ópusztaszer

ÓpusztaszerSegedín a okolie

Podľa Anonyma, bezmenného maďarského historika z 12. storočia, po príchode Maďarov do Európy, do Karpatskej kotliny, ich vodca Árpád povolal vodcov kmeňov do oblasti, kde sa dnes nachádza obec Ópusztaszer. Podľa legendy na tomto stretnutí bolo založené Maďarské kniežatstvo a boli prijaté prvé zákony.

S určitou nadsádzkou by sme mohli povedať, že sa tu konal prvý maďarský parlament. Osídlenie sa rozvíjalo nepretržite od 10. storočia, ale v 16. storočí bolo vyľudnené počas útokov Osmanskej ríše. Miesto založenia Maďarského kniežatstva až do konca 19. storočia upadlo do zabudnutia. Na oslavy milénia založenia a existencie maďarského štátu bol v roku 1896 v Ópusztaszere dokončený Árpádov pamätník, ktorým vzdali hold prvému „parlamentu“. Ak chcete precítiť tieto viac ako 1100 rokov staré historické okamihy, navštívte Rotundu, najdôležitejšiu budovu pamiatkového parku. Tu sú totiž umiestnené najzaujímavejšie maďarské obrazy.

Obraz s názvom Príchod Maďarov so svojou 120 metrovou dĺžkou a 15 metrovou výškou je dodnes najväčším maďarským obrazom. Árpád Feszty a jeho tím dokončili monumentálne dielo v roku 1894, jeho zaujímavosťou je, že obraz napnutý do kruhu, ukazuje zaujatie vlasti s trojrozmerným efektom: okamih, keď maďarské kmene na čele s Árpádom prekročia hranicu Karpatskej kotliny cez priesmyk Vereckei. Jeho priestorovosť umocňuje, že pred maľbou je vytvorený umelý priestor a môžeme mať pocit, akoby sa scéna odohrávala v skutočnom priestore. Zaručené cestovanie v čase do roku 896! Vzhľad je samozrejme klamný, v črtách Árpáda môžeme objaviť maliarove vlastné črty.  

Cykloráma bola pôvodne vystavená v Budapešti, potom o sto rokov neskôr, v roku 1995 bola presunutá do Ópusztaszeru, potom čo ju čarovne obnovili poľskí reštaurátori.


Výstavy v Rotunde ponúkajú aj ďalšie možnosti cestovania v čase. Ak sa rozhodnete pre Promenádu, môžete cestovať späť do sveta maďarských malých i veľkých miest na prelome 19. a 20. storočia, ale je tu ešte cieľová stanica z doby zaujatia vlasti a tiež zo stredoveku. Ak Vás zaujíma osada Ópusztaszer z 10. storočia, môžete pricestovať aj tam a sledovať každodenný život tam žijúcich obyvateľov.
A čo sa stane, ak sa Vám toto cestovanie časom cez stovky rokov zapáčilo natoľko, že by ste tu najradšej zostali? Park Nomádov Vám ponúka aj takúto možnosť. Počas múzejných pedagogických workshopov môžete spoznať autentickú jurtu (kočovní Maďari mohli žiť v takýchto okrúhlych plstených stanoch v Ázii) alebo fortiele lukostreľby. Workshopy nie sú určené len pre deti!


Skanzen bol tiež založený v 1970. rokoch a s dokonalou autenticitou evokuje atmosféru imaginárnej dediny a poľnohospodárskeho mestečka na juhu nížiny Alföld. Prechádzky medzi starými ľudovými obytnými domami, pri radnici malého mestečka, medzi priemyselnými budovami a dielňami, ktoré sem boli všetky presťahované, nám ponúkajú zážitky zo sveta nížiny Alföld v 19. a 20. storočí. 

WONDERS OF HUNGARY - ÓPUSZTASZER NATIONAL HERITAGE PARKWe have launched a mini-series in 2020 entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to the next episode, in which we show you the Ópusztaszer National Heritage Park.
Wonders of Hungary - Ópusztaszer National Heritage Park
WOW Hungary - Szeged Region
Wonders of Hungary - Hortobágy National Park - "The Puszta"
Wonders of Hungary: Pannonhalma Archabbey

CESTUJTE AKO DOMÁCI