Magyar Magyar

Stará dedina Hollókő a jej krajinné prostredie

Hlavné námestie obceHollókőJáger a okolie

Hollókő, sa nachádza v Novohradskej župe v severnom Maďarsku, len niečo cez hodinu jazdy autom z Budapešti a od roku 1987 je zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Malú dedinu vyhľadávajú turisti z celého sveta, pretože je v súčasnosti jedinou osadou v Maďarsku, ktorej približne 400 obyvateľov používa prírodné aj stavané prostredie si tak, ako keby žili na začiatku 20. storočia. 

Hollókő je dedina s jednou ulicou, to znamená, že väčšina domov má vchod z hlavnej ulice a záhrady za uličným priečelím sa dlho tiahnu do kopcov. Aj keď bolo zariadenie domov, postavených na prelome storočí zmodernizované, pôvodné miestnosti a prístavby zostali a dodnes plnia svoju pôvodnú funkciu.

Začiatok histórie Hollókő siaha do 13. storočia, po tatárskom vpáde bol postavený hrad týčiaci sa nad dedinou. O samotnej dedine nájdeme písomný záznam až zo 14. storočia - z neho vieme, že v tom čase už stál v Hollókő kostol. S hradom sa spája aj romantická legenda, ktorá pretrváva dodnes, aj keď v skutočnosti bol hrad Hollókő pravdepodobne postavený po tatárskom vpáde, v rámci vlny výstavby kamenných hradov po celej krajine. Legenda hovorí, že hradný pán uniesol prekrásnu manželku susedného zemepána. Pretože jej dojka bola čarodejnica, mala s diablom dobré vzťahy - prehovorila ho, aby jej synov premenil na havranov, ktoré potom nový hrad po kameňoch rozobrali, až kým sa zajatá kráska neoslobodila. Z rozobratých kameňov bol potom postavený nový hrad - preto sa stredoveká pevnosť volá Hollókő (kameň havranov). 

Obec sa vyľudnila počas tureckej nadvlády, potom sa tu usadili drobní šľachtici etnickej skupiny Palócov z horného Uhorska - to sa tak isto dozvedáme zo stredovekých dokumentov. Poľnohospodárske a prírodné podmienky oblasti neumožňovali osadníkom žiť na veľkej nohe - okrem toho aj usporiadanie sociálnej štruktúry Palócov je dosť starobylé, čo tiež nepodporovalo sociálnu mobilizáciu a modernizáciu. Obec Hollókő, ktorá je aj tak ťažko prístupná, v priebehu storočí zaostávala vo vývoji za ostatnými regiónmi.

Tradičná architektúra Palócov uprednostňovala použitie dreva a slamy - preto bola obec v priebehu svojej histórie niekoľkokrát zničená požiarom. Posledný a najvážnejší sa udial v roku 1909 - nakoniec pri rekonštrukcii drevo nahradili nepálenými tehlami, slamu na strechách vymenili za škridlové šindle a domy stavali na kamennom základe. Charakter budov si zároveň zachoval štýl tradičnej ľudovej architektúry Palócov, takže „nová“ stará dedina, dokončená v roku 1911, je dokonalým odtlačkom atmosféry prelomu storočia a tradičnej ľudovej architektúry Palócov.

Pri návšteve Hollókő môžete obdivovať nielen tieto zvláštnosti architektúry: ak prídete v dobrý čas, môžete nahliadnuť aj do života maďarskej dediny na začiatku 20. storočia. Na konci 19. storočia, najneskôr však na začiatku 20. storočia, maďarské etnické skupiny vplyvom urbanizácie začali upúšťať od krojov typických pre ich región - ľudovo povedané vyzliekli sa. Tento proces sa začal u Palócov, najmä však v Hollókő, až v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, a aj vtedy len postupne. Obyvatelia dediny neodchádzali až tak často za prácou do veľkomesta, a tak si svoju starodávnu kultúru prakticky zachovali sami. V dedine samozrejme existujú spevnené cesty, elektrika a internet, ale - momentálne - 400 obyvateľov, ktorí sú väčšinou v dôchodkovom veku, zachováva tradície, či už ide o gastronómiu, náboženstvo, ľudové umenie. Počas sviatkov - napríklad na Veľkú noc, ktorá je pre nich obzvlášť dôležitá - dokonca aj tých niekoľko mladých ľudí nosí často tradičné ľudové kroje Palócov.

 

Obec Hollókő, ktorá sa nachádza v nádhernom prírodnom prostredí, je ako stvorená na jednodňový výlet kedykoľvek počas roka.

CESTUJTE AKO DOMÁCI