Magyar Magyar

Stretnutie kultúr - Aj vás čaká kozmopolitný Pécs

PécsPécs a okolie

Každý nájde domov v srdci Mecseku. Maďari, Srbi a Chorváti tu žili bok po boku po stáročia a dnešný obraz mesta nesie jedinečné stopy tohto obdobia.

Pécs je naozaj mimoriadne miesto. Nielen pre svoje stredomorské podnebie a jedinečné prírodné podmienky, ale aj pre kultúrnu rozmanitosť, ktorá je výsledkom takmer dvoch tisícročí, ktoré má za sebou. Zvyky a umenie, gastronómia a náboženstvo – samotné mesto je živým dôkazom toho, že pokojné spolužitie dokáže zázraky. Objavte ich!

Minulosť a súčasnosť vedľa seba

Srbi, hľadajúci pred tureckou hrozbou ochranu v Maďarsku, na úpätí Mecseku našli nielen ochranu, ale aj domov. Až natoľko, že od 18. storočia začala prekvitať srbská kultúra, no počas Rákócziho vojny za nezávislosť sa Srbi z mesta vysťahovali a ešte aj biskup si našiel sídlo inde. V meste potom až do konca 19. storočia nebývalo významné množstvo Srbov. Na ulici Zrínyi sa nachádza v roku 2015 postavený srbský pravoslávny kostol svätého Andronikosa a Junia a k nemu patriaca zvonica. Jednou zo zvláštností stavby je ikonostas, vypĺňajúci celú stenu, ktorý darovalo mesto Szentendre, centrum srbského kultúrneho a náboženského života v Maďarsku, Srbom žijúcim v meste. Stála expozícia Srbského cirkevného umenia v župe Baranya bola otvorená v tom istom roku, na mieste kaplnky zasvätenej sv. Simeonovi Stĺpnikovi.

Zachovávanie tradícií od javiska až po tanečnú sálu

V Pécsi pôsobí aj jedno z národnostných divadiel krajiny, Chorvátske divadlo v Pécsi, ktorého príjemné vnútorné priestory so 105 miestami na sedenie a útulné vonkajšie časti sú miestom predstavení v maďarčine a chorvátčine. Primárnym cieľovým publikom divadla je chorvátska menšina v Maďarsku a jeho poslaním je pestovať ich jazykové tradície, čím sa stáva sviežim a ukážkovým príkladom celého maďarského divadelného života. Presne tak ako stále podujatie súboru ľudového tanca, Tanečného klubu Tanac, ktorý vznikol z mladých Chorvátov z okolia, na ktorom si návštevníci môžu zatancovať chorvátsky ľudový tanec na hudbu hudobníkov z Pécsu a Baranye.

CESTUJTE AKO DOMÁCI

label.szechenyi-2020-logo