Magyar Magyar

Živá história: úchvatné benediktínske opátstvo Tihany

Tihany Balaton

Ak ste pri Balatone, niekedy môžete povedať nie príjemnému sladkovodnému kúpaniu a lákavému voňavému langošu pri jazere, pretože v okolí sa nachádza veľa krásnych a vzácnych pamiatok.

Kam by ste mali určite zavítať, to je Tihany - nielen preto, že obec bola pred pár rokmi vybraná ako najkrajšie obnovená obec v Európe, ale aj preto, že sa tu nachádza jeden z najzaujímavejších skvostov pamätihodností pri Balatone: benediktínske opátstvo v Tihanyi. 

Začnime od základov: kto sú benediktíni?

Aby ste skutočne vedeli oceniť pamiatky, nezaškodí si objasniť - aspoň trochu - historické pozadie. Benediktínsky rád bol prvým (a dlho jediným) rehoľným rádom rímskokatolíckej cirkvi a kresťanstva. V ráde sa riadia Regulou svätého Benedikta, ktorý si v 6. storočí uvedomil, že spoločenstvo mníchov musí fungovať na základe jednotných, vlastných, spoločne prijatých stanov. Aj keď povolaním benediktínov bolo vždy šírenie kresťanskej viery a morálky, počas svojej existencie výrazne napomáhali aj duchovnému rozvoju podporou náboženskej vedy a cirkevnej literatúry.

Už miesto opátstva je hotový zázrak: polostrov Tihany

Polostrov Tihany je jednou z najkrajších krajinných oblastí v Maďarsku. Polostrov vulkanického pôvodu sa tiahne do jazera na severnom brehu Balatonu okolo Aszófő. Vznikla tu prvá chránená krajinná oblasť krajiny, ktorá sa potom stala súčasťou Národného parku Balaton-felvidék. Okrem pozoruhodne rozmanitých foriem krajiny sú zaujímavé aj geologické pamiatky: napríklad kužele termálnych prameňov, ktoré sú v dôsledku postvulkanickej činnosti ojedinelé aj v Európe.  

Dve tváre benediktínskeho opátstva v Tihanyi

Po vstupe do kostola patriaceho k opátstvu sa vám naskytne pohľad na noblesný interiér vytvorený v barokovom štýle. Nádherné maľby, detailne prepracované oltáre, fascinujúce sochy a robustný organový chór na vás určite okamžite zapôsobia. O tom sa môžete presvedčiť aj teraz, z pohodlia vášho domova: urobte si virtuálnu 3D prechádzku po kostole! „Druhá tvár“ opátstva je naproti tomu prekvapivo jednoduchá: keďže tu stále žije komunita mníchov, interiér kláštora, ktorý slúži ako ich obydlie, je takmer puritánsky skromný. 

Život mníchov v súčasnosti

Ak si myslíte, že život mníchov žijúcich v kláštore spočíva zväčša v odpočinku, veru sa mýlite: títo mnísi robia pastoračné práce v dedine a okolitých obciach, organizujú výstavy a koncerty, vedú duchovné cvičenia, učia v miestnej Benediktínskej základnej škole a dokonca vyrábajú aj bylinkové čaje a sviečky. „Nikto nie je vhodný na všetko, ale každý je vhodný na niečo“ - hlásajú, a tak by chceli dosiahnuť, aby každý člen komunity prostredníctvom vlastnej charizmy zvestoval dobré správy, evanjelium. 

Búrlivá história benediktínskeho opátstva v Tihanyi

Kláštor založil kráľ Ondrej I. v roku 1055. Je ohromnou kultúrno-historickou zaujímavosťou, že zakladacia listina kláštora je najstaršia listina v Maďarsku, ktorá sa zachovala v pôvodnej podobe. V latinskom texte dokumentu sa vyskytujú aj maďarské slová, ide teda o najstaršiu písomnú pamiatku maďarského jazyka!

Kláštor počas svojej histórie prešiel mnohými útrapami. Prvé významné zmeny v komplexe budov nastali v 16.–17. storočí: v dôsledku tureckých vpádov v Tihanyi prakticky zanikol mníšsky život, namiesto nich sa do kláštora nasťahovali vojaci. Po oslobodzovacích vojnách sa kláštor stal majetkom rakúskeho opátstva, až v roku 1716 sa dostal znovu do maďarských rúk. Potom sa síce začala rekonštrukcia kostola a kláštora, ale v roku 1763 ju zastavil požiar. Potom museli mnísi ešte dvakrát opustiť kláštor: v roku 1786 a potom v roku 1950. Benediktínsky rád komplex budov dostal späť až v roku 1994, v roku 1996 sa začala kompletná renovácia, aby sa benediktínske opátstvo v Tihanyi mohlo opäť zaskvieť vo svojej pôvodnej nádhere.

Tip: Ak ste na dovolenke pri Balatone, okrem Tihanyu sa oplatí navštíviť Keszthely, konkrétne zámok Festeticsovcov, kde sa môžete ponoriť do skutočného šľachtického prepychu! 

CESTUJTE AKO DOMÁCI