Magyar Magyar

Vinársky región Pannon

Pécs a okolie

Je to takmer jednotná kopcovitá oblasť, ktorá sa nachádza na území tvorenom Mecsekalja a pohorím Villány a vyznačuje sa vysokým počtom hodín slnečného svitu a silnou stredomorskou mezoklímou. 

Pôda je tu rozmanitá, nachádzajú sa tu vápencové bloky Mecseku, ako aj sprašovo-hlinité pôdy pri Villányi alebo ílovitá pahorkatina. Pre slnečný región sú charakteristické stredomorské vína. Zo štyroch vinárskych oblastí je Villány hlavným miestom výroby týchto druhov vín. Dominanciu modrých odrôd viniča možno pripísať Rácom, ktorí utekajúc pred Turkami pRiniesli so sebou kadarku. Švábi, ktorí sa tu usadili v XVIII. storočí, zdomácnili odrodu modrý portugal, ktorá je dodnes dominantnou odrodou tohto regiónu.

Villány zohral priekopnícku úlohu pri znovuzrodení maďarského vinárstva po skaze spôsobenej fyloxérou. Vo Villány bol tiež vybudovaný prvý plnohodnotný systém chráneného označenia pôvodu v Maďarsku. Symbolom villányskych vín s chráneným označením pôvodu je jesienka, ktorá naznačuje ochranu a pravosť villányskych vín. Vinárska oblasť dnes venuje osobitnú pozornosť odrode cabernet franc, ktorá sa od 1990. rokov stala mimoriadne populárnou a slúži ako surovina pre najkrajšie vína.

Vína iba z odrody cabernet frank dostanú chránené označenie pôvodu pod názvom Villányi franc. Zároveň sa obnovuje imidž vína portugieser (modrý portugal), z ktorého sa pripravuje Villányi RedY zameraný na mladú generáciu. Navštívite aj typickú trojpodlažnú pivničnú dedinu Villánykövesd, ktorej pivnice s farebnými bránami sú jednou z najpozoruhodnejších pamiatok v krajine.

Návštevníci môžu ochutnať tu vyrobené vína a nahliadnuť do práve aktuálnej pracovnej fázy výroby vína. V susednej obci Palkonya návštevníkov pohostia malé a stredné rodinné vinárstva v pivničných radoch, tvorených 53 prešovňami, chránené ako pamiatky ľudovej architektúry. 

Medzi Szekszárdom a Villányom leží vinárska oblasť Pécs vo veľmi pôvabnej krajine, na južných svahoch pohoria Mecsek a na miernych kopcoch okolo Moháča. Krajinu a jej pivnice je možné prejsť po vínnej ceste Pécs - Mecsek zo Szigetváru po Óbányu. Známe víno najmenšej vinárskej oblasti v krajine je pécssky ziefralander.

Táto odroda hrozna rastie v Maďarsku iba tu, jej zvláštnosťou je, že sa z nej dá vyrobiť suché, sladké, ľahké aj korpulentné víno. Mesto je nevyhnutnou destináciou aj pre milovníkov kultúry. Zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa tu nachádzajú až tri pamiatky: ranokresťanské hrobky zo IV. storočia v Pécsi, ranokresťanské Mauzóleum a 1600 ročné hrobky v návštevníckom centre Cella Septichora.

Cestou do Pécsu sa rozhodne oplatí zastaviť sa vo vinárskej oblasti Szekszárd. Zaujímavosťou je, že podľa zákona o vinohradníctve okrem mesta Eger má právo používať názov egri bikavér /býčia krv/ iba mesto Szekszárd. Základom tohto vína je spravidla frankovka modrá a jeho dôležitou súčasťou je kadarka. Vynikajúcimi vínami vinárskej oblasti szekszárdska býčia krv, frankovka modrá a kadarka. Významná je aj produkcia ružových vín a vín Siller s ovocnou arómou a príjemnými kyselinami.

Z hľadiska pôdnych podmienok je jeho hlavnou charakteristickým znakom spraš, presnejšie piesok a sedimenty, ktoré tu zostali v dôsledku pôsobenia Panónskeho mora. Podnebie je tu takmer stredomorské, s teplými letami, k tomu sa pridáva vynikajúce hospodárenie s vodou a teplom - čo obdarúva vinársku oblasť vínami vynikajúcej kvality. Szekszárd je dobrým príkladom spolupráce vinárov, pretože začali veľmi skoro uvažovať o vytvorení szekszárdskeho štýlu.

Výsledkom spolupráce vinárov je szekszárdska fľaša, do ktorej sa môžu plniť iba hlavné odrody tejto vinárskej oblasti. Vyslovene aktívna je aj mladá vinárska generácia, ktorá je v dlhodobobom horizonte zárukou rozvoja vinárskeho regiónu, aktivity vinárskej komunity a kontinuity vysoko kvalitnej výroby vína. 

Vinárska oblasť Tolna, ktorá sa nachádza vedľa Szekszárdu, sa začína opäť vitalizovať z predchádzajúceho, trochu zabudnutého stavu, jej nádherné pivničné dediny ožívajú, obnovujú sa, vďaka čomu začali turisti znovu objavovať vinársku oblasť, nachádzajúcu sa v južnej časti krajiny. Vinice Tolny sa väčšinou nachádzajú na miernych svahoch, chránených úbočiach s priaznivou južnou expozíciou.

Najdôležitejšou pôdotvornou horninou vo vinárskej oblasti je spraš. Dominantný pôdny typ je hnedá pôda, hnedé lesné pôdy typu Ramann. Vinárska oblasť Tolna je oblasť s vysokým počtom hodín slnečného svitu. Na základe topografie, pôdnych podmienok, podnebia a hydrografie oblasti ju možno klasifikovať ako vynikajúcu vinohradnícku oblasť, okrem toho je to krajina príjemná, pre oči lichotivá a milá.

Mnoho ľudí pri plavbe po Dunaji hovorí, že pekne obrábané kopce nachádzajú v jednej z najkrajších oblastí Maďarska. Vína tejto vinárskej oblasti sú ohnivé, je pre ne typický vysoký obsaho alkoholu, telnatosť, príjemné kyseliny a bohaté chute. Typickými odrodami viniča sú chardonnay, sauvignon blanc, rizling rýnsky, frankovka modrá, zweigelt a merlot. 

CESTUJTE AKO DOMÁCI