Magyar Magyar

Dunavski vinski region

Oblast Segedina

Na velikoj niziji između Dunava i Tise tipična su pješčana, ravničarska područja, poznata po vinima laganog karaktera, umerenih kiselina. Vremenske prilike su ovde u osnovi kontinentalne, ali zbog ravne površine i kvarcnog tla velike su promene u temperaturi: leta su vruća, a posle hladne zime česti su prolećni mrazovi.

Iako preovladava tlo od krečnjačkog peska, koji potiče uglavnom od nanosa reka - prvenstveno Dunava -, u manjim količinama može se naći smeđe šumsko tlo, crnica (černozjom), livadsko tlo i tlo nastalo na nekadašnjem plavnom terenu. Vinsko područje Čongrad i Kunšag nalaze se na najtoplijem i suncem bogato obasjanom predelu zemlje. Na ovom aluvijalnom i peščanom tlu tipično se uzgajaju sorte grožđa rajnski rizling, kevidinka, frankovka i cvajgelt. Kiselost alfeldskih vina blaža je od sorti proizvedenih u brdovitim predelima. Danas se ovde prave pitka gastro vina, svežeg voćnog ukusa, prijatna za konzumiranje. Vinsko područje Hajoš-Baja nije najpoznatije, ali je ipak specifično. Prostire se na predelu duž Dunava. Iako se nalazi na ivici najzapadnijeg dela Alfelda, nalazi se na većoj visini na plavnom terenu Dunava. Koso poređani lepi vinogradi obasjani su suncem. Prijatan izlet obećava poseta naseljima vinskog područja bogatim vinogradima, posebno odlazak u Hajoš, selo sa najviše podruma u Mađarskoj, gde je 1200 podrumskih kućica formiralo prave ulice.

NAJVEĆI MAĐARSKI REGION ZA UZGOJ GROŽĐA I PROIZVODNJU VINA NALAZI SE NA PODRUČJU OD UKUPNO 24000 HEKTARA I OBUHVATA SVEGA TRI PODRUČJA, A TO SU VINSKA PODRUČJA ČONGRAD, HAJOŠ-BAJA I KUNŠAG. KARAKTERISTIČNE SORTE SU ČERSEGI FISEREŠ, EZERJO I RIZLINGSILVANI, ALI SE MOŽE NAĆI I KADARKA.

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI