Magyar Magyar

Istorija

Uloga Mađarske u Evropskoj istoriji je daleko značajnija nego što bismo to po današnjoj veličini i broju stanovnika mogli da zaključimo. Mađari govore sasvim jedinstvenim jezikom i neguju posebnu kulturu, iako se nisu izolovali od Evrope, koja je izvor njihovog ponosa već 1100 godina. Sačuvali su svoj identitet tokom istorije u vreme dugogodišnje strane okupacije i za vreme ratova, koji su se dešavali na njenoj teritoriji. 

Kratka istorija Mađarske u brojevima:


895-900: Mađarska plemena su 895 počela zauzimati zemlju. Prvo su osvojili Alfeld (Alföld) i Transilvaniju (Erdély), a 900. su zauzeli i Karpatski basen (Kárpát-medence), prvu polovinu od Dunava ka istoku.


1001: Posle smrti oca Geze 997. godine Ištvan je postao prvi mađarski knez, a potom 1. januara 1001. godine (po onda važećem Julijanskom kalendaru, na Božić 1000. godine) je „milošću Božjom” bio krunisan i tako postao prvi mađarski kralj. Ostao je zapamćen kao osnivač hrišćanske mađarske države: okrenuo se ka zapadu i teškim kaznama je naterao stanovništvo na pokrštavanje. Kasnije je proglašen za sveca.


1241-1242.: Tatari, koji stižu iz Mongolije napadaju Mađarsku, izazivajući jedno od najstrašnijih pomora u istoriji.


1458-1490: Kralja Matiju (Mátyás király) potomstvo smatra za velikog renesansnog vladara jer je rezultate ovog novog italijanskog pravca i stila prilagodio zemlji. U njegovom dvoru ne samo da su boravili brojni italijanski humanisti, već su gostovali naučnici prirodnih nauka i umetnici. Njegova biblioteka, Bibliotheca Corviniana, je bila daleko poznata po svojoj zbirci knjiga. U to vreme bila je druga najveća biblioteka u Evropi.


1541: Sultan Sulejman osvaja Budimsku tvrđavu. Mađarska se raspada na tri dela: kraljevinu pod Habzburzima, Transilvaniju (Erdélyi Fejedelemségre) i teritorije pod Turcima.


1703-1711: Knez Rakoci Ferenc II (II. Rákóczi Ferenc fejedelem) diže ustanak protiv Habzburga, ali mu buna propada.


1848-1849.: novi ustanak i borba za oslobođenje od austrijskog vođstva.


1867: Nagodba sklopljena između Austrijskog carstva i Mađarskog kraljevstva, zvaničnim stvaranjem Austrougarske ustavne monarhije po principu pariteta.


1873: Ujedinjenjem Budima, Pešte i Starog Budima (Óbuda) rađa se Budimpešta.


1896.: Slavi se hiljadu godina od dolaska u novu domovinu nizom programa, od maja do oktobra. Na jednom od dešavanja je učestvovao i sam Leo papa XIII i car Ferenc Jožef.


1914: Mađarska ulazi u I svetski rat na strani kasnijih gubitnika. Posle završetka rata Austrougarska monarhija se usled rezultata vojnog poreza i jačanja nacionalnih pokreta raspada.


4. jun 1920. Potpisivanjem Trijanonskog sporazuma Mađarska gubi teritorije i skoro dve trećine stanovništva.
19. mart 1944. Nemačka vojska zauzima Mađarsku da bi sprečila pokušaj odupiranja mađarske vlade.


4. april 1945. Sovjetske trupe ulaze u Mađarsku, čime iz stiska jedne diktature upada u drugu.


23. oktobar 1956. Izbija revolucija, čiji je jedan cilj bio ukidanja uticaja Sovjetskog Saveza.


1990: Mada je poslednji sovjetski vojnik general-pukovnik Viktor Silov već 19. juna napustio zemlju, po zvaničnoj konvenciji sklopljenoj između dve zemlje, Mađarska je povratila suverenitet tek 30. juna 1991. 1990. je privi put u zemlji premijer države izabran na demokratskim izborima.


2004: Mađarska ulazi u Evropsku Uniju. 

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI