Magyar Magyar

Šuma Gemenc

Šuma Gemenc Oblast Pečuja

Plavna šuma najveće povezane teritorije u Evropi prostire se na 130 kilometara južno od Budimpešte, pored Dunava. Zaštićeno područje sa posebnim ekosistemom, divljina duga 30 kilometara može se obilaziti biciklom, kanuom ili malom šumskom železnicom.

Jezera i reke Mađarske predstavljaju jedinstveno prirodno blago sa svojim ekosistemima. Među njima se ističe Dunav, najveća reka Mađarske, čiji glavni tok preseca zemlju dužinom od 417 kilometara. U južnoj sekciji centralnog dela zemlje tok reke značajno usporava, usred čega nastaju rukavci i ostrva; zahvaljujući tome nastala je najveća plavna šuma Mađarske, koja se prostire 30 kilometara duž Dunava, širine od 5-10 kilometara. Šta više, u celoj Evropi nema još jedne plavne šume na ovolikoj povezanoj teritoriji, koju s vremena na vreme poplavi reka. Stoga, ako želite da upoznate prirodna bogatstva ruralne Mađarske, da osmatrate njene posebne ptice i divljač, nema boljeg mesta od šume Gemenc!

Mađarska se ponosi sa desetpodručja pod zaštitom, deset nacionalnih parkova. Šuma Gemenc pripada Nacionalnom parku Dunav-Drava i nalazi se pod specijalnom zaštitom, očuvanje ekološkog integriteta zaštićeno je zakonom. Zbog toga je i tokom posete potrebna posebna pažnja i opreznost. Srećom oko šume je izgrađena kompletna turistička infrastruktura, koja pogoduje izletnicima pešacima, biciklistima, vodenim turama i porodicama koje prednost daju komforu – poseta omogućava uvid u svetdrveća koja sežu do neba, osenčenih obala, rukavaca, malih ostrva, peščanih sprudova. Kroz područje vodi nekoliko poučnih staza duž kojih natpisi pomažu u snalaženju među znamenitostima prirode, šume i divljači.

Rukavci i pritoke reke svuda presecaju šumu, napajajući jedinstvenu floru i faunu. U šumi Gemenc gnezdi se jedan par crnih roda, čiju svakodnevnicu od 2013. godine bilo ko može da prati preko veb kamere smeštene u njihovom gnezdu. Pored ove strogo zaštićene vrste u šumi žive i druge posebne ptice, kao što je orao belorepan, vodomar, čaplja, stepski sokol ili orao klokotaš. Šipražje i gusto grmlje u šumarcima pružaju izvrsno skrovište za srne, jazavce, dabrove, jelene, divlje svinje, ali je šumu Gemenc najviše proslavio evropski jelen sa ogromnim rogovima . Veličina i lepota njihovih trofeja jedinstvena je u svetu, a slušanje njihove rike, ljubavnog zova, pravi je doživljaj za turiste krajem leta. Ako imate sreće, može vam se desiti da tokom vožnje kanua čak ugledate jelena kako preplivava!

Gemenc se nalazi na 130 kilometara od Budimpešte. Iz pravca dva gradića: Seksarda i Baje omogućen je prilaz ovoj posebnoj prirodnoj znamenitosti. U blizini se nalazi i Bođislo, mesto u prvom redu poznato po ljutoj paprici, ali i po šumi sa orhidejama.

”Južna kapija“ Gemenca je Ekoturistički centar u Perbelju, gde vas očekuje bife, interaktivna izložba, Šumska škola Šumarstva Gemenc i smeštaji. Polazeći odatle imate priliku da koristite bilo koji način obilaska: možete iznajmiti bicikl, kanu ili kajak, možete se voziti izletničkim brodićem ili poći na organizovane izlete sa vodičem. Perbelj (Pörböly) se nalazi na 8 kilometara od Baje, pored glavnog puta broj 55, može se doći i autoputem M6, a postoji i direktna železnička linija.

Svako ko redovno odlazi na izlete i na ture u Mađarskoj, pre ili kasnije upoznaće se sa šumskim železnicama. U Gemencu se možete provozati kroz predivnu šumu jedinim malim vozom čija linija vodi kroz plavni teren i kojim možete čak prevesti svoj kanu ili kajak do rukavaca Dunava. Malim vozom, koji polazi od Ekoturistikog centra u Perbelju, možete da se prevezete do raznih poučnih staza u šumi, do vidikovaca i osmatračnica, sa kojih se mogu ugledati jeleni ili divlje svinje. Druga krajnja stanica malog voza je mesto Kešeljiš (Keselyűs), na 10 kilometara od Seksarda, gde se stiže autom ili redovnom linijom autobusa.

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI