Magyar Magyar

Národní historický park v Ópusztaszeru

ÓpusztaszeruRegion Segedín

V národním historickém parku v Ópusztaszeru snadno pochopíte historický okamžik, kdy se Maďaři jako kočovný národ asijského původu v 90. letech 9. stol. usadili v Evropě, vedle Franské říše. Můžete dokonce zkusit žít jako předkové moderních Maďarů. 

Podle maďarského historiografa z 12. stol., známého jako Anonymus, když Maďaři dorazili do Evropy, do Karpatské kotliny, jejich vůdce Árpád svolal shromáždění kmenových náčelníků v místě, kde se dnes nachází obec Ópusztaszer. Podle legend právě na tomto shromáždění bylo založeno Maďarské velkoknížectví a byly přijaty první zákony. S trochou nadsázky můžeme říci, že právě zde se konalo první maďarské národní shromáždění. Od 10. stol. obec neustále rostla, ale po útocích Osmanské říše v 16. stol. byla vylidněna. Místo, kde bylo založeno Maďarské velkoknížectví, se až do konce 19. stol. vytratilo z dějin. Na oslavu tisíciletého výročí založení maďarského státu byl v r. 1896 v Ópusztaszeru postaven Árpádův památník na počest prvního „národního shromáždění“. Pokud byste chtěli zažít tyto více než 1100 let staré historické okamžiky, určitě navštivte nejdůležitější budovu parku, Rotundu. Právě zde se totiž nachází nejzajímavější obraz Maďarska. Obraz s názvem Příchod Maďarů je dodnes největším maďarským obrazem o délce 120 metrů a výšce 15 metrů. Árpád Feszty a jeho tým dokončili toto monumentální umělecké dílo v r. 1894; obraz je zajímavý, protože když se roztáhne do kruhového prostoru, poskytuje trojrozměrný pohled na okamžik, kdy maďarské kmeny vedené Árpádem vstupují do Karpatské kotliny ve Vereckém průsmyku. Jeho prostorovost je umocněna studiem zřízeným před obrazem, díky čemuž máte pocit, že se scéna odehrává ve skutečném prostoru. Je to zaručené cestování v čase do roku 896! Zdání může samozřejmě klamat, protože Árpádova tvář skrývá rysy samotného malíře.  

Tato cyklorama byla původně vystavena v Budapešti a v roce 1995 byla přesunuta do Ópusztaszeru poté, co ji skvěle restaurovali polští restaurátoři.  

Expozice v Rotundě nabízejí mnoho dalších příležitostí pro cestování v čase. Výběrem Promenády můžete cestovat zpět do malých a velkých měst Maďarska na přelomu století, ale jsou zde i destinace od doby příchodu Maďarů do Evropy a středověku. Pokud vás zajímá osada Ópusztaszer z 10. stol., můžete navštívit a prohlédnout si každodenní život místních obyvatel.
Co se ale stane, jestliže jste se zamilovali do cestování stoletími do minulosti a máte chuť zůstat? Park kočovníků poskytuje pro takové z vás příležitost. Vzdělávací kurzy muzea seznamují návštěvníky s autentickými jurtami (kruhovými plstěnými stany, ve kterých žili kočovní Maďaři v Asii) a tajemstvím lukostřelby. Tyto kurzy nejsou jen pro děti!
V 70. letech 20. stol. byl také v Ópusztaszeru založen skanzen, který vytváří naprosto autentickou atmosféru imaginární vesnice a tržního městečka jižní části Velké dunajské nížiny. Můžete se potulovat světem Velké dunajské nížiny 19. a 20. stol. a navštívit staré lidové domy, které sem byly přesunuty, radnici tržního městečka a průmyslové budovy a dílny. 

WONDERS OF HUNGARY - ÓPUSZTASZER NATIONAL HERITAGE PARKWe have launched a mini-series in 2020 entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to the next episode, in which we show you the Ópusztaszer National Heritage Park.
Wonders of Hungary - Ópusztaszer National Heritage Park
WOW Hungary - Szeged Region
Wonders of Hungary - Hortobágy National Park - "The Puszta"
Wonders of Hungary: Pannonhalma Archabbey

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ