Magyar Magyar

Historické kavárny v Budapešti

Kavárna New YorkBudapešť Okolí Budapešti

Když se Maďaři poprvé setkali s kávou, známou jako "černá polévka", za vlády dobyvačných Turků, nebyli z ní příliš nadšeni. Když však na počátku 17. století otevřel rácský obchodník známý jako „Kavárník“ Balázs první známou kavárnu, něco se změnilo. A to natolik, že o 200 let později byla již sjednocená Budapešť nazývána "městem kávy". 

Kavárna nebyla pouhým pohostinstvím, ale centrem společenského života, místem setkávání intelektuálů. Není náhodou, že maďarská revoluce v roce 1848 začala v kavárně, ale také legendární časopis Nyugat vznikl taky právě v kavárně. Na přelomu 19. a 20. století bylo ve městě asi 500 kaváren. Po druhé světové válce však kavárenská kultura rychle upadala a většina podniků s měšťanským stylem byla uzavřena. Nyní však mnohé z legendárních historických kaváren září ve své bývalé kráse. Na knihu by bylo málo, abychom jich vyjmenovali několik, ale ukážeme si ty nejdůležitější

Gerbeaud

Kavárnu na Vörösmartyho náměstí otevřel v roce 1858 Henrik Kugler, a po něm ji převzal jeho obchodný partner Emil Gerbeaud. Místo, které v sobě spojuje všechny přednosti cukrárny a kavárny, a které v letech 1948-1984 žilo svým každodenním životem pod názvem Vörösmarty, znovu získalo jméno Gerbeaud a reprezentuje maďarskou kavárenskou kulturu v prestižních mezinárodních žebříčcích.

Centrál

Kavárna založena v roce 1887 se zapsala do dějin maďarské literatury tím, že zde byl v roce 1908 založen vlivný maďarský časopis pro literaturu a veřejný život s názvem Nyugat. Navštěvovali ji největší umělci té doby, například básník Babits zde požádal o ruku Ilonu Tanner (Sophie Török). Pravidelnými hosty byli také Frigyes Karinthy, Géza Gárdonyi, Kálmán Mikszáth, Gyula Krúdy, Dezső Kosztolányi, Zsigmond Móricz, Géza Csáth a Lőrinc Szabó. Poválečný svět však buržoazní kavárnu netoleroval, a tak byla v roce 1949 uzavřena. Fungovalo zde vše od Domu kultury po Univerzitní klub Univerzity Eötvöse Loránda, dokud se v roce 2000 znovu neotevřela jako kavárna a získala zpět svůj starý lesk.

New York

Zvláštní místo mezi legendárními kavárnami zaujímá kavárna New York, založená v roce 1894, která přežila i dobu největšího rozkvětu kaváren. Ve "zlaté éře" na počátku 20. století zde byli každodenními hosty členové redakcí novin Pesti Napló, Nyugat a Est-lapok, ale pravidelně sem chodili i Pál Szinyei Merse nebo Jenő Heltai. Podle knihy hostů kavárna přivítala i Josephine Bakerovou, Thomase Manna a Maurice Ravela. Přestože budova i po druhé světové válce sloužila jako kavárna, do své původní krásy byla obnovena až v roce 2006.

Kavárna New York, Budapešt

Művész

 

Kavárna, která byla otevřena v bývalém paláci Szenes, se nejprve jmenovala Malá Gerbeaud (Kis-Gerbeaud), později Umělecká cukrárna (Művész Cukrászda), a dlouho byla oblíbeným místem bývalých i současných umělců. Za starých časů si zde například Iván Mándy a János Pilinszky pochutnávali na výborné kávě a koláčích, dnes jsou v kavárně často k vidění hvězdy divadel v Budapešti.

 

Hadik

 

Nejen na pešťské straně bylo plno legendárních kaváren, i v Budíně byla patinovaná útulná místa. Například kavárna Hadik, která byla založena v roce 1906, ale skutečně slavnou se stala až ve 20. letech 20. století, a to podle dobových svědectví ani ne tak kvůli své kávě, jako spíše kvůli slavným hostům, jako byli spisovatelé Zsigmond Móricz, Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy nebo Milán Füst. Kavárna byla znovu otevřena v roce 2010.

 

WONDERS OF HUNGARY: CAFE CULTURE IN BUDAPESTWe have launched a mini-series in 2020 entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to the next episode, in which we show you the famous cafe culture in Budapest.
Wonders of Hungary: Cafe culture in Budapest
WOW Hungary - Greater Budapest
Table - A spoonful of Hungary - Part 2: Chicken paprikash
Table - A spoonful of Hungary - Part 3: Beef stew with red wine and dumplings

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ