Magyar Magyar

Fauna a flóra

Maďarská fauna a flóra na pomezí východu a západu jsou plné překvapení. Každodenní scéna z maďarského venkova: čápi se po dešti procházejí po zahradě, sovy houkají z vršku starého ořešáku, ve stodole hnízdí vzácné druhy chráněných ptáků, rodinka ježků nebo jelenů nerušeně projde kolem vás a stádo klidně odpočívá na pastvině v chladivém stínu borovic. Není to scéna jen z národních parků, ale i z obyčejných venkovských dvorů. 

Maďarské řeky a jezera jsou plné ryb, rybáři zde rádi loví štiky, sumce a candáty. Krajina láká k toulkám: výletníci si zde užijí volnost a otevřený prostor, aniž by jim v cestě stál jediný plot. V moderní Evropě je to vzácný zážitek, který je součástí onoho nejneuvěřitelnějšího pocitu svobody, jenž vás pohladí na duši. Celá řada druhů fauny a flóry je chráněna a některé z nich jsou v Evropě považovány za zcela výjimečné.

Navzdory své malé rozloze nabízí tato země překvapivě bohatou škálu přírodních divů. Téměř pětinu rozlohy pokrývají lesy: většinu z nich tvoří zejména duby, břízy, buky a borovice. V těchto lesích se vyskytuje téměř 2 200 druhů kvetoucích rostlin, některé z nich díky jedinečné kombinaci nadmořské výšky a podnebí tvoří vzácná společenství. V jižní oblasti země, zejména na svazích pohoří Villány a Mecsek, rostou rostliny, které lze najít jen ve středomořském podnebí.

V samém srdci Velké dunajské nížiny, v národním parku Hortobágy, můžeme najít také rostliny, které běžně rostou v jižnějším, teplejším podnebí, zatímco oblast Nyírség je známá svými políčky divokých květin. Lužní les Gemenc, mokřady Malého Balatonu, jezero Tisza a stojaté vody nabízejí nedotčené prostředí, kde se daří divokým zvířatům a chráněnému vodnímu ptactvu.

Paprika původně z Maďarska nepochází, tuto zemi však proslavila: balíček mleté papriky ze Segedína nebo Kalocsi je nezbytným maďarským gastro suvenýrem a základní přísadou do gulášové polévky.

Tři z maďarských národních parků jsou zapsány na Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Pozorování ptáků a divoké zvěře je možné s průvodcem a po naučných stezkách v národním parku Hortobágy a okolo jezera Tisza, kde spatříte bohatou faunu.
 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ