Magyar Magyar

Muzeum krásných umění

Muzeum krásných uměníBudapešť Okolí Budapešti

Tím, čím je Prado v Madridu, Louvre v Paříži, Ermitáž v Petrohradě, Národní galerie v Londýně, tím je Muzeum krásných umění v Budapešti.

Přestavuje mistrovská díla od starověku až po současnost. Zdejší pravidelné i stálé muzejní expozice si vysloužily věhlas po celém světě. Stojí v sousedství největšího parku v Budapešti, zoologické zahrady a lázní Széchenyi, u náměstí Hrdinů, památky UNESCO. Jediný výlet vám tak pozvedne náladu a zahřeje na těle i na duši.

Oproti výše uvedeným větším galeriím je základem kolekce Muzea krásných umění soukromá sbírka bohatého maďarského šlechtického rodu Esterházyů, a nikoli císařský nebo královský majetek. Maďarský stát zakoupil obrazy, kresby a rytiny do této sbírky v roce 1870. Exponáty se od těch dob značně rozšířily a dnes se považují za největší kolekci ve střední Evropě. Mezi vystavovanými umělci nechybí Leonardo, Raffaello, Tizian, Dürer, El Greco, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Tiepolo, Goya, Manet, Monet, Toulouse-Lautrec, Renoir a Cézanne. 

V prvních letech byla sbírka umístěna v Akademii, ale ta svou velikostí brzy nestačila. Nynější budovu v roce 1906 slavnostně otevřel sám rakousko-uherský císař František Josef I. jako součást rozsáhlých investičních strategií pro 2. tisíciletí. Poprvé se sbírka rozšířila a změnila až po 100 letech. V roce 2018 skončila rekonstrukce a muzeum je ve své moderní podobě návštěvníkům znovu k dispozici. 

Muzeum krásných umění pořádá stejně jako všechna další hlavní muzea stálé i pravidelné výstavy. Stálá expozice se v podstatě skládá ze tří celků, z nichž je jeden vystaven v Maďarské národní galerii na Budínském hradě. Je tomu tak z historických důvodů, protože z původní sbírky se v roce 1957 vybrala díla maďarských umělců a uvedla formou samostatné výstavy. Proto se v budově Muzea krásných umění vystavuje evropské výtvarné umění z období od 13. do konce 18. století, ilustrující vývoj evropského malířství a sochařství a změny v uměleckých směrech, k nimž došlo v průběhu času. Třetí větší celek, nad rámec klasického portfolia, sestává ze starožitných řeckých a římských soch a egyptských artefaktů z období starověku. 

Nejucelenější sbírka starých obrazů, grafik a soch pokrývající téměř celý středověk, od rané renesance až po pozdní baroko, nabízí díla italských, německých, vlámských, holandských a španělských umělců. V kolekci jsou ve velké míře zastoupena zejména díla italských a holandských mistrů. Muzeum například disponuje i největší světovou sbírkou holandských mistrovských děl ze 17. století, jejíž součástí je přes 500 obrazů. Stálá expozice umění z období 17.–18. století se letos poté, co se veřejnosti uzavřela, návštěvníkům znovu zpřístupní v nově klimatizovaných prostorách křídla v městském parku Városliget.  

Tato obrovská sbírka je rovněž základem pravidelných výstav. Shromážděné artefakty skýtají celek, který se poskytuje výměnou za další výstavy, čas od času pořádané v Muzeu krásných umění. Zdejší obrazy vyhledávají muzea po celém světě, včetně Britského muzea, Louvru, Uffizi a Washingtonské národní galerie umění. Díky těmto mezinárodním výměnám uspořádalo muzeum v posledních letech řadu úspěšných výstav, včetně výstavy představující životní dílo Van Gogha, impresionistické výstavy „Monet a přátelé“, výstav „Od Botticelliho po Tiziana“, „Od Degase po Picassa“, výstavy děl Michelangela a z poslední doby např. výstavy „Zlatý věk vlámského umění“ a Rubensových děl. Pravidelné výstavy trvají pouze po dobu tří a půl měsíce, ale zlákají v průměru na 200 000 návštěvníků. Jedna z výstav z roku 2020 měla představit japonské dřevoryty, které se dochovaly z dob rakousko-uherské monarchie, a jejich dopad na evropské umění, další se měla zaměřit na objevy z hrobky faraóna Amenhotepa II. V plánu je výstava seznamující s uměním Albrechta Dürera, pracemi vybranými z hlavní muzejní sbírky raných německých grafik. Největší zájem pravděpodobně vzbudí výstava „Od Cézanna po Maleviče“ plánovaná na podzim. Výstava čítající na 100 děl představí Cézannovy malby a grafiky, díla předních umělců ruské avantgardy a umělců hnutí Bauhaus. Tato jména jistě vzbudí váš zájem: Mondrian, Malevič, Rodčenko, Klee, Feininger a László Moholy-Nagy. Při návštěvě Budapešti toto muzeum rozhodně vyhledejte! 

WONDERS OF HUNGARY: MUSEUM OF FINE ARTS, BUDAPESTWe have launched a mini-series entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to part 13, in which we roam the halls of the impressive Museum of Fine Arts in Budapest.
Wonders of Hungary: Museum of Fine Arts, Budapest
WOW Hungary - Greater Budapest
Great Market Hall Budapest
Wonders of Hungary: Buda Castle District

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ