Magyar Magyar

Návštěvnické centrum národního parku Fertő-Hanság, Kócsagvár v Sarródu

Region Šoproň

Volavka bílá je brodivý pták, heraldické zvíře Neziderského jezera (Fertő) a národního parku Fertő-Hanság. Je po ní pojmenováno centrum parku, rybářská osada Kócsagvár. Kócsagvár poskytuje ubytování návštěvníkům jezera a jeho okolí. 

V severozápadní části Maďarska, na společné hranici s Rakouskem, se skrývá podivný a úžasný svět: je to nejzápadnější stepní jezero v celé Evropě, Neziderské jezero (Fertő), o rozloze 309 km2, ležící na hranici několika různých klimatických, rostlinných a živočišných zeměpisných zón. Většina plochy tohoto slaného jezera je v Rakousku, menší část v Maďarsku. Je přirozeným prostředím řady vzácných rostlinných a živočišných druhů. Maďarská část jezera je hustě porostlá rákosím a 240 km dlouhá síť umělých kanálů umožňuje dostat se jak k otevřené vodě, tak k vnitřním jezerům, která jsou obklopena rákosím.

Zvláště chráněná volavka bílá je jedním z typických zástupců zde žijících živočichů. Tento majestátní sněhově bílý brodivý pták, který je za letu tak půvabný, je heraldickým zvířetem místního národního parku Fertő-Hanság a svůj název propůjčil dokonce centru parku ve vesnici Sarród: Kócsagváru (v překladu „hrad volavek“). 

Došková stavení evokují rybářskou vesnici

V předchozích stoletích obývali Sarród převážně rybáři a také lidé, kteří se živili zpracováním rákosu a sítin. Vesnice měla také funkční přístav a přívoz, ale přístav byl uzavřen, protože Neziderské jezero se zmenšilo kvůli odvodnění oblasti. Oblasti však poté byla přidělena nová role: stal se z ní Kócsagvár, místo pro správu a návštěvnické centrum národního parku. Komplex budov, který navrhla Terézia Zámbó a její manžel József Koller, využívá přírodní materiály a má organický styl, který dobře zapadá do prostředí. Nese jméno mezinárodně uznávaného maďarského architekta Imre Makovecze. Jedná se o největší stavbu s tradiční doškovou střechou v Maďarsku. V roce 1993 byla předána veřejnosti a navržena tak, aby připomínala rybářskou vesnici Pecheneg. I shora je na ni velice poutavý pohled, s přístavbami spojenými s klenutou hlavní budovou vypadá jako šňůrka navlečených korálků. V prvních třech křídlech se nachází ubytování pro 46 osob a centrum pro společenské akce, zatímco v hlavním sále jsou umístěny různé dočasné výstavy a obchod se suvenýry. Právě zde také zaměstnanci rady národního parku mají zázemí pro svou každodenní práci. Tento komplex budov se může pochlubit ozdobnou bránou zobrazující dvě velké volavky proti sobě, přičemž jednotlivé brány tvoří křídla těchto dvou ptáků, roztažená na pozdrav.  

Příroda čeká

Od místa ubytování můžete prozkoumat Neziderské jezero na lodi nebo dokonce na kánoi. Máte-li štěstí, zahlédnete volavku bílou, která propůjčila své jméno samotnému komplexu, nebo jiná typická zvířata oblasti: husu velkou, různé druhy volavek, potápku roháče nebo možná i jednoho z majestátních masožravců, jestřábce pochopovitého nebo orla. Pokud se chystáte na výlet na kole, můžete na břehu jezera narazit na stádo ovcí cápových (racka), buvolů nebo dokonce maďarského šedého skotu. Celé jezero se dá objet na kole, ale u návštěvníků jsou také velice oblíbené odlehlejší cesty v okolí Fertőzugu vedoucí kolem malých rybníčků. A pokud vás více zajímají zázraky vytvořené člověkem, stojí za to navštívit Esterházyho palác, známý také jako „maďarské Versailles“, skalní lom ve Fertőrákosi nebo nejznámější památku Hanságu, starobylý románský kostel v Lébény. Vzhledem k otevřeným hranicím lze spolu s maďarskými částmi volně prozkoumávat i rakouskou stranu jezera. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ