Magyar Magyar

Obyvatelé

Muži vždy ochotní pomoci a krásné ženy – to jsou dva základní stereotypy o maďarské povaze. Impulzivní, svobodomyslní, hlasití, občas podléhající smutku, ale vždy přátelští. Pozorní hostitelé, kteří jsou vždy připraveni nabídnout občerstvení a společně s vámi jíst i tančit. 

S hlavou otevřenou světu, ale tvrdohlaví jako mezci. To vše jsou Maďaři. Našli bychom jistě i řadu dalších charakteristik, protože od dob osidlování Karpatské kotliny v 10. století zde žili společně s nejrůznějšími národy a jejich kulturami.

V Maďarsku žije téměř deset milionů obyvatel. Čtvrtina z nich bydlí v Budapešti a jejím blízkém i vzdálenějším okolí. Narůstá počet obyvatel, kteří se sem stěhují z cizích zemí a mohli by nám povyprávět příběhy o tom, jak se do tohoto města zamilovali hned na první pohled. Hlavní město Maďarska je nejhustěji obydlenou metropolitní oblastí ve střední a východní Evropě, ovšem jeho ulice nikdy nepůsobí přelidněně, a to ani v hlavní sezóně.

Většina Maďarů (71 %) žije ve městech.[Körbefuttatás-törés]Maďarsko bylo po staletí tavicím kotlem národů, tak, jak to vyjádřil jeden z nejvýznamnějších maďarských básníků Attila József: „Turci, Tataři, Rumuni a Slováci se zmocnili útokem srdce země...“ Původ Maďarů i nadále zůstává předmětem vědeckých debat, stejně jako původ jejich výjimečného a izolovaného jazyka, který dosud vyvolává vášnivé diskuze mezi lingvisty.

S jistotou lze říct jen to, že etnická skupina považovaná za maďarské předky pocházela převážně ze Střední Asie. V 10. století vstoupila do Karpatské kotliny a usadila se na území dnešního Maďarska. Současný maďarský genofond se vyhranil vlivem dalších staletí, migrací, mísením etnik a změnami hranic jednotlivých území. V důsledku toho se utvářela i neobyčejně pestrá a jedinečná maďarská kultura. 84 % procent populace se považuje za Maďary. Největší etnickou skupinou je romská populace, hned po ní následují Slováci, Chorvati, Rumuni, Srbové, Švábové, Rusové, Řekové, Arméni a další menší etnické skupiny, tvořící kulturní a jazykové komunity.

V důsledku změn hranic v průběhu dějin žije i v Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Srbsku, Chorvatsku a Rakousku nezanedbatelný počet obyvatel, kteří se cítí být Maďary a uchovávají si v těchto oblastech svůj vlastní jazyk a kulturu.[Körbefuttatás-törés]Za Maďary se považuje 0,12 % světové populace. Mohlo by se zdát, že je to spíš menší počet, avšak jsou to lidé se silným charakterem a jedinečnou identitou.