Magyar Magyar

Pevnost Citadella

CitadellaBudapešť Okolí Budapešti

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v maďarském hlavním městě a od roku 1987 na seznamu světového dědictví UNESCO. Pokud navštívíte Budapešť, nevynechte citadelu, která je hlavní atrakcí a zároveň i nejlepší vyhlídkou města.  

Pokud se chcete o historii citadely dozvědět více, budete se muset vrátit zpět v čase do období turecké okupace, kdy Turci postavili v horní části Gellértova vrchu na místě kaple palisádový hrad. V roce 1813 byl na návrh arcivévody Josefa palisádový hrad nahrazen univerzitní hvězdárnou Urania, ale během obléhání Budínského hradu v roce 1849 vojáci maďarské armády umístili poblíž budovy obléhací děla.

Příběh neskončil dobře, protože odvetná opatření rakouského dělostřelectva vedla k úplnému zničení budovy observatoře. V době Bachova absolutismu se vídeňská válečná rada nakonec rozhodla, že místo Budínského hradu vybudují viditelný systém opevnění kolem Pešti a Budína, jehož cílem nebude jen porazit vnější nepřátele, ale také si podmanit maďarské obyvatelstvo, které bylo velice náchylné k revoluci.

Stavba pevnosti byla zahájena v roce 1850 na základě plánů rakouského vojenského inženýra, generálporučíka Emmanuela Zitty, pod vedením polního maršála Haynaua. Navrhli pevnost, která byla 220 metrů dlouhá, 60 metrů široká a 4 metry silná, s kamennými zdmi o výšce od 12 do 16 metrů a s 60 moderními děly, umístěnými za střílnami. O čtyři roky později byla rakouská armáda, jejíž děla hrozivě vzhlížela i na město Pest na druhé straně, již schopná vstoupit do jejích kobek. Ostatní části systému opevnění nebyly nikdy dokončeny, „poslední ochranná bašta“ byla postavena kolem města Komárom. Přesto byla citadela v očích Maďarů symbolem tyranie a absolutismu až do roku 1899, kdy se odtud armáda stáhla. Později byla budova ještě jednou použita pro vojenské účely: během druhé světové války, kdy v ní byl zřízen třípodlažní protiletadlový bunkr. V jejích útrobách byly zřízeny sklady a zařízení pro péči o zraněné. Vnitřek pevnosti není v současné době přístupný veřejnosti, ale jeho stálé venkovní expozice a fantastický výhled přitahují turisty dodnes. Citadela by měla patřit mezi první místa, která v Maďarsku navštívíte. Vydejte se klikatou Szirtesovou ulicí a z dálky uvidíte kopcovitou oblast kolem citadely, kde si můžete na chvilku odpočinout. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ