Magyar Magyar

Po Balatonu budou brzy proplouvat nové lodě

Okolí Budapešti

Na scénu vstoupila nová generace: na největším jezeře Maďarska jsou v provozu dva nové trajekty, nazvané Szántód a Tihany, a dva nové katamarány, Balaton a Tomaj. 

Od změny režimu nedošlo k tak historickému technickému rozvoji v takovém měřítku, jako tomu bylo v letošním roce u společnosti Balaton Hajózási Zrt. Aby byla pro Vás cesta po Balatonu co nejpříjemnější a nejbezpečnější, byly v loděnici v Komáromu postaveny dvě nové lodě pro osobní přepravu a dva nové trajekty, které byly v červenci demontovány a dopraveny na jezero. 

Obnova flotily

Trajekty a katamarány, které brázdily Balaton čtyřicet let, sloužily jezeru dobře a zažily toho hodně, ale nastal čas na jejich vyřazení a obnovu flotily.

 

Protože nové lodě mají dosud největší kapacitu pro cestující a vozidla, jejich přeprava vyžadovala velkou pozornost a pečlivost. Lodě, které jsou široké 11 metrů a dlouhé 35, resp. 45 metrů, byly před odjezdem na přepravu částečně rozebrány. Když dorazily k Balatonu, 450tunový jeřáb zvedl z transportérů obrovské otevřené paluby, prostory pro cestující a kormidelní stanoviště, z nichž každé váží několik tun, a umístil je na lodní trupy. 

Montáž probíhá podle plánu

Ze čtyř nově příchozích lodí se Tihany a Tomaj vydaly na svou první cestu k Balatonu již v září, zatímco ostatní na své nasazení teprve čekají. Rozvoj společnosti Balatoni Hajózási Zrt je významný nejen z hlediska cestovního ruchu, ale hraje důležitou roli i v místní dopravě, protože čtyři nová plavidla usnadní lidem žijícím v okolí Balatonu cestování mezi oběma břehy. Vzhledem k tomu, že za posledních deset let vzrostl počet přepravovaných osob trajektem z 800 tisíc na 1,4 milionu a počet cyklistů se více než zdvojnásobil, je zřejmé, že nové trajekty, rozšíření kapacity a technická modernizace jsou nezbytně nutné. 

Rychlejší a modernější

Tyto jedinečné trajekty a katamarány, navržené speciálně pro Balaton, mají motory splňující nejnovější ekologické normy, jsou vybaveny moderními technologiemi a mají vyšší rychlost plavby než jejich předchůdci - 15 km/h u trajektů a 18 km/h u katamaránů. Trajekty by měly být uvedeny do provozu v prosinci a katamarány při zahájení příští plavební sezóny v březnu příštího roku.

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ