Magyar Magyar

Víza a doklady

Do Maďarska můžete vstoupit přes 65 hraničních přechodů. Budete k tomu potřebovat platný cestovní pas. Občanům EU postačí občanský průkaz a stejně tak se obejdou bez víz. 

Víza se nevyžadují ani u občanů Austrálie, Kanady, Izraele, Japonska, USA nebo Nového Zélandu. Další informace naleznete na aktualizovaném seznamu pod odkazem HTTP://KONZULISZOLGALAT.KORMANY.HU/EN.

Některé hraniční přechody jsou otevřeny pouze ve stanovenou denní dobu (v pásmech malého pohraničního styku). Z Rakouska, Slovinska nebo Slovenska můžete vstoupit do Maďarska bez hraniční kontroly. Hranice nejsou v zásadě fyzicky vyznačeny. Stejně tak do těchto zemí můžete také vycestovat z Maďarska. V těchto úsecích lze překročit hranici kdykoli a kdekoli, pokud se někde neuvádí jinak.

Pasy se nekontrolují ani cestujícím v letecké dopravě, kteří přilétají ze zemí Schengenu nebo do nich směřují, pouze ojediněle z bezpečnostních důvodů.

Z Rumunska, Ukrajiny, Srbska nebo Chorvatska můžete do Maďarska vstoupit nebo z něj vycestovat pouze na vyhrazených hraničních přechodech, a to v příslušné provozní době a v pořadí podle příjezdu.

Další informace ohledně přechodu hranic naleznete na internetových stránkách WWW.POLICE.HU.


Pohyb přes hranice v době pandemie

V rámci bezpečnostních opatřeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 Maďarsko dne 1. září 2020 uzavřelo své hranice a zařadilo na červený seznam na dobu 30 dnů, případně až do odvolání, všechny země světa. Cestovat se tedy nyní vůbec nedoporučuje. Až na několik výjimek nesmí do Maďarska vstoupit žádný cizí občan využívající osobní dopravu. Výjimku z tohoto omezení je oprávněna udělit policie, která ve výjimečných případech vstup povolí.
[Körbefuttatás-törés]Výjimku mohou mít také občané České republiky, Polska nebo Slovenska s negativním testem na Covid-19, který není starší než 5 dnů.


Další informace:

HTTP://WWW.POLICE.HU/EN/CONTENT/INFORMATION-ON-GENERAL-RULES-OF-BORDER-CROSSING
HTTP://ABOUTHUNGARY.HU/ 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ