Magyar Magyar

Bašta maďarských orchestrálnych koncertov a vyššieho hudobného vzdelávania: Hudobná akadémia

Hudobná akadémiaBudapešťOkolie Budapešti

Navštívte jedno z najvýznamnejších miest konania orchestrálnych koncertov a zároveň impozantnú inštitúciu vyššieho vzdelávania, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Univerzitu hudobného umenia Franza Liszta, pôvodne Hudobná akadémia). Vedeli ste, že je to jediná inštitúcia nesúca meno Franza Liszta, ktorá bola založená za aktívnej účasti tohto svetoznámeho skladateľa? 

Takmer 150-ročná história Hudobnej akadémie v skratke

Svetoznáma budapeštianska Hudobná akadémia otvorila svoje brány v roku 1907, jej predchodkyňa - Kráľovská hudobná akadémia však už v roku 1875. Po zjednotení mesta v roku 1873 nastal v Budapešti prudký rozvoj, „následkom“ čoho sa mesto rýchlo stalo kultúrnym centrom krajiny. Vďaka tomu sa zrodili inštitúcie plniace funkcie na národnej úrovni a v tom čase vznikla aj potreba vyššieho hudobného vzdelávania. 
 
Kráľovská hudobná akadémia vznikla v byte známeho skladateľa Franza Liszta. Kým sa začalo s vyučovaním, bola už na výučbu k dispozícii celá budova; o pár rokov neskôr dostala akadémia domov na ulici Andrássy út, ktorá bola neskôr zapísaná do zoznamu svetového dedičstva (v tom čase sa ulica nazývala Sugár út). Keďže sa tu uskutočňovala výučba mimoriadne nadaných žiakov známymi učiteľmi na mimoriadne vysokej úrovni, miesta za rýchlo zaplnili a vznikla potreba novej budovy. Vtedy bola dokončená dnešná Hudobná akadémia, ktorá sa vďaka koncertným sálam stala centrom maďarského aj európskeho hudobného života. 
 
Ohromí interiér malebnej inštitúcie bohato zdobenej freskami, maľovaným sklom a mozaikmi. Vstúpte cez dvere, ktorými vstupovali aj svetoznámi aktéri hudobného života, ako Franz Liszt, Zoltán Kodály a Béla Bartók, a ktorými dnes prechádzajú poslucháči z mnohých krajín.

Zaujímavosti: „zákulisné tajomstvá“ Hudobnej akadémie

Univerzitu hudobného umenia Franza Liszta stojí za to zaradiť si medzi cestovné ciele v Budapešti, ak túžite po nezabudnuteľnom koncertnom zážitku, alebo by ste radi nahliadli do maďarskej bašty hudobnej výučby a muzikológie. Prezradíme zopár „zákulisných tajomstiev“, ktoré stojí za to všímať si pri prehliadke: 

  • Uvidíte mnohé motívy, ktoré súvisiace s Apolónom a Dionýzom. Vysvetlenie nájdeme v gréckej mytológii: títo dvaja bohovia sú zodpovední za rozvoj umení.  
  • Vo veľkej sále chránia pred svetlom z okien pôvodné záclony z roku 1907. Čalúnenie sedadiel bolo vyrobené z rovnakej látky, a tak sa jej môžete dotknúť a presvedčiť sa aká je zamatovo jemná.  
  • V slávnostnej sále sú opierky rúk na sedadlách oveľa nižšie ako bežne, keďže podľa architektov sa poslucháči hudby zvyčajne ponoria do sedadla.  
  • Budova je v histórii architektúry považovaná za raritu: zo začiatku minulého storočia sa totiž na svete zachovalo iba veľmi málo takto bohato zdobených budov zasvätených hudbe. Druhá najznámejšia inštitúcia takéhoto charakteru popri budapeštianskej Hudobnej akadémii je Palau de la Música Catalan v Barcelone.  
     

Môžeme vás iba povzbudiť, ak sa rozhodnete navštíviť Hudobnú akadémiu. Ak by ste si tu radi vypočuli aj koncert, prezradíme, že akustika je najlepšia v piatom rade, oplatí sa lístok kúpiť sem. Program Univerzity hudobného umenia Franza Liszta nájdete tu

CESTUJTE AKO DOMÁCI