Magyar Magyar

Esztergomská Bazilika

Esztergomská BazilikaEsztergomská Okolie Budapešti

V dejinách Uhorska hrá Ostrihom významnú úlohu z viacerých hľadísk: narodil sa tu kráľ svätý Štefan I. zakladateľ uhorského štátu, ktorý ho povýšil na arcidiecézu a mesto sa stalo centrom maďarskej katolíckej cirkvi. Cirkevné centrum v malebnom regióne ohybu Dunaja sa odvtedy stalo aj do turistickým centrom. 

Jednou z najobľúbenejších pamätihodností je Ostrihomská bazilika, ktorá sa týči na najvyššom bode mesta. Sto metrov vysoká katedrála postavená v klasicistickom štýle patrí medzi najväčšie baziliky v Európe a je najväčším kostolom v Maďarsku. Budova vás ale okúzli nielen svojim vzhľadom, ale aj zaujímavou históriou. 

Takmer tisícročná minulosť

Monumentálna budova katedrály Panny Márie a svätého Vojtecha sa stavala 47 rokov, dokončená bola v roku 1869. História baziliky však siaha oveľa ďalej v histórii: podľa prameňov bol neďaleko postavený prvý kostol v Maďarsku. Pôvodný kostol, ktorý stál na mieste baziliky, dal postaviť kráľ svätý Štefan, zakladateľ uhorského štátu, ale v roku 1180 ho úplne zničil požiar. Osud nešetril ani jeho ostatných predchodcov: kostol bol poškodený v 16. storočí počas tureckých útokov, po páde Ostrihomu svätyňu zbúrali a budova slúžila ako mešita.

Počas bojov o znovudobytie hradu v roku 1594 bol takmer úplne zničený výbuchom, podarilo sa zachrániť iba Bakóczovu kaplnku - rozobrali ju na 1600 kusov a bola zabudovaná do tela baziliky, kde je viditeľná v pôvodnom stave. Ani stavebné práce dnes viditeľnej budovy neprebehli hladko: výstavba bola niekoľkokrát prerušená, pôdorys bol viackrát zmenený. Postupom času práce viedli 4 arcibiskupi a 4 architekti, medzi nimi napríklad János Packh a József Hild, vynikajúci architekti svojej doby. Ferenc Liszt v roku 1856 na slávnostné vysvätenie budovy napísal svoje známe dielo Missa Solemnis, ktoré na slávnosti osobne dirigoval.

Počas druhej svetovej vojny baziliku zasiahol ťažký útok: dopadlo na ňu asi 95 granátov a bômb, čo malo za následok poškodenie kolonády aj kupoly. Po rekonštrukcii budova získala späť svoju starú pompéznosť a v roku 2005 dostala aj impozantné vonkajšie osvetlenie. V decembri 2018 sa maďarská vláda rozhodla, že v nasledujúcich štyroch rokoch sa uskutoční renovácia baziliky. Nezávisle na reštaurátorských prácach je bazilika stále otvorená pre návštevníkov.  

Dych berúci vizuálny zážitok

Ostrihomská bazilika je zvláštna aj tým, že jej hlavná fasáda je orientovaná na východ, pretože iba tak bolo možné vytvoriť príjazdovú cestu k vchodu s miernymi svahom. Preto, na rozdiel od iných kostolov, sa svätyňa nachádza v západnej časti budovy, orientovanej na Dunaj. Rozmery budovy s pôdorysom v tvare gréckeho kríža vzbudzujú úctu, stojí za to trochu sa stratiť v obrovskej kolonáde a obdivovať kamenné erby a sochy. Keď ste už obišli obrovskú budovu zvonku, venujte čas aj objaveniu interiéru. Návšteva kostola je z individuálnych a liturgických dôvodov bezplatná, spoplatnená je iba návšteva krypty, pokladnice katedrály, panoramatickej sály a rozhľadne na kupole.

V úvodnej časti panoramatickej sály je expozícia o obdobiach výstavby katedrály, v strednej hale nájdete kaviareň, kde môžete pri osviežujúcej káve obdivovať panorámu Dunaja. A v tretej časti môžete interaktívnym spôsobom spoznať zaujímavé kapitoly z histórie baziliky. Dobrodruhovia môžu 400 schodmi vystúpiť do rozhľadne, kde ich privíta nádherný výhľad: na mesto, na most Márie Valérie, na Štúrovo na Slovensku aj na ohyb Dunaja sa naskytne skvelý výhľad a za jasného počasia môžete dokonca objaviť na horizonte aj vrcholy Tatier. Ak ste navštívili všetky body budovy, prejdite sa na Námestí svätého Štefana pred východnou hlavnou fasádou katedrály a nevynechajte ani Múzeum ostrihomského hradu. 

CESTUJTE AKO DOMÁCI