Magyar Magyar

Tisícročný benediktínsky kláštor v Pannonhalme a jeho prírodné prostredie

Knižnica opátstvaPannonhalmeGyőr a Pannonhalma

Benediktínske hlavné opátstvo v Pannonhalme a jeho okolie v blízkosti západných hraníc Maďarska je významným bodom maďarských dejín nielen ako národná pamiatka, ale má veľký význam aj v zmysle svetového dedičstva. Od roku 1996 je lokalitou svetového dedičstva UNESCO. 

Jeho história siaha viac ako tisíc rokov do minulosti, legendy hovoria, že trojitá hora bola rodiskom svätého Martina (biskupa v Tours v 4. storočí). V období Rímskej ríše bol tento región významnou vinohradníckou oblasťou provincie Panónia. Podľa legiend sa tu skončilo aj zaujatie vlasti - vodca Árpád odpočíval na týchto kopcoch po víťazstve nad veľkomoravským panovníkom Svatoplukom. 

Benediktínsky kláštor založil knieža Géza v roku 996 na úsvite kresťanskej uhorskej štátnosti, jeho syn, kráľ svätý Štefan, zakladateľ štátu, obohatil komunitu ďalšími darmi, podporujúc, aby sa miesto stalo najdôležitejším mementom symbolického zblíženia so západom a kresťanstvom. 

Opátstvo v Pannonhalme je už viac ako tisíc rokov významným intelektuálnym a kultúrnym centrom krajiny. Dokázalo si zachovať svoju kontinuitu aj uprostred víchric uhorských dejín, a to aj napriek tomu, že mnísi museli počas tureckej nadvlády niekoľkokrát utekať a v dobe osvietenstva syn Márie Terézie, Jozef II. dočasne rozpustil rád. Po reorganizácii rádu v roku 1802 ich prvoradou úlohou, prijatou od panovníka, bolo vzdelávanie, v ktorom pokračujú dodnes v internátnom gymnáziu. 

Výsledkom svojej stáročnej kultúrnej misie má rád v súčasnosti bohatú umeleckú a vedeckú zbierku, jeho knižnica je najväčšou benediktínskou zbierkou na svete, Archív Hlavného opátstva uchováva zakladajúcu listinu opátstva v Tihanyi z roku 1055, ktorá je najstaršia pamiatka maďarského jazyka (a zároveň ugrofínskej jazykovej rodiny). 

Mimoriadny je význam komplexu budov aj z hľadiska dejín architektúry: V Maďarsku je to jediná neporušená pamiatka s ambitom, nadväzujúca na benediktínsku tradíciu kláštorného staviteľstva Tiež harmonicky spája niektoré významné stavebné slohy minulého tisícročia - okrem najstarších častí budovy postavených v románskom slohu (napríklad ambit a krypta) je významná aj gotická bazilika a barokové a klasicistické detaily.

Kláštor je dnes domovom komunity asi štyridsiatich mníchov, dnes k nemu opäť patrí väčší vinohrad a vinárstvo s tradíciami siahajúcimi až do doby Rímskej ríše. Mnísi sa tiež na vysokej úrovni zaoberajú prípravou rôznych esencií, destilátov a bylinných produktov - ich kvalitné výrobky sú čoraz populárnejšie. 

WONDERS OF HUNGARY: PANNONHALMA ARCHABBEYWe have launched a mini-series entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to part 12, in which we show you the stunning Archabbey in Pannonhalma.
Wonders of Hungary: Pannonhalma Archabbey
WOW Hungary - Győr and Pannonhalma
Wonders of Hungary: Nádasdy Mansion, Nádasdladány
Wonders of Hungary: Lake Bath Hévíz

CESTUJTE AKO DOMÁCI