Magyar Magyar

Hradné kúpele Gyula a AquaPalota 

Gyula a AquaPalota  GyulaGyula a okolie

Maďarsko je krajina kúpeľov, kde sú termálne kúpele takmer národným pokladom. Je to tak predovšetkým kvôli zvláštnym geologickým podmienkam tejto oblasti: kdekoľvek začnú vŕtať, takmer všade vytryskne liečivá voda. Výsledkom je, že Maďarsko je plné najlepších kúpeľov a takýmito zariadeniami sa môže pochváliť nielen hlavné mesto, ale aj mnoho menších i väčších miest a obcí v celej krajine.  

Kúpeľnú kultúru do tohto regiónu priniesli starovekí Rimania, neskôr nezanikla spolu s nimi, ale žila ďalej a počas poldruha storočnej tureckej nadvlády dostala nové impulzy. Gyula bola najsilnejšou baštou stredovekého pohraničného pevnostného systému juhovýchodného Maďarska, ktorý po dlhú dobu odolával vpádom Turkov a už v tom čase tu fungovali v správe cirkvi kúpele so studenovodným bazénom. Zmenu potom priniesli Turci, ktorí v meste postavili jedenásť rôznych kúpeľov. Vyhnanie dobyvateľov neprinieslo úpadok ohľadom kúpeľov, Gyula si naďalej udržiavala štatút kúpeľného mesta.  

Dnešné Hradné kúpele dostali povolenie na stavbu v roku 1930, ale po mnohých nepriaznivých udalostiach, ako bola globálna hospodárska kríza alebo druhá svetová vojna, boli otvorené až v roku 1959. Je zaujímavé, že v týchto krvavých, ťažkých časoch sa dokonca aj rodina Almásyovcov, známa z filmu Anglický pacient, snažila propagovať kúpeľný charakter mesta - s malým úspechom, pretože nadšenie nedokázalo nahradiť odbornosť, ktorá im na profesionálnu prácu chýbala. 

Na začiatku 1970. rokov bol Hradným kúpeľom Gyula udelený štatút liečebných kúpeľov a odvtedy sa stali najskôr celoštátne a potom medzinárodne uznávanými kúpeľmi. Vývoj, ktorý trval takmer poldruha desaťročia, sa začal v 2000. rokoch, jeho výsledkom je saunový park Castello na vysokej úrovni a rodinný komplex bazénov s vodnými atrakciami: AquaPalota, postavený v duchu environmentálnej uvedomelosti.
 

CESTUJTE AKO DOMÁCI