Magyar Magyar

Ludwigovo múzeum

Ludwigovo múzeumBudapešťOkolie Budapešti

Ludwigovo múzeum sa nachádza v budove Müpa na južnom peštianskom brehu Dunaja a vystavuje len súčasné medzinárodné a maďarské umenie. Je jedným z 12 Ludwigových múzeí po celom svete.  

Základ významnej medzinárodnej a maďarskej zbierky výtvarného umenia tejto inštitúcie položili v roku 1989 Peter a Irene Ludwigovci svojím darom. Dnes je LUMU – ako ho nazývajú Maďari – jedným z najprogresívnejšie tematicky zameraných výstavných priestorov v Budapešti a má medzi znalcami umenia veľkú fanúšikovskú základňu. Interiéry krídla Müpa s výhľadom na Dunaj ponúkajú vynikajúci priestor pre múzeum 21. storočia.

LUMU organizuje v priemere 8 až 10 dočasných výstav ročne a z času na čas predstavuje širokej verejnosti predmety zo zbierky v meniacom sa kontexte, výrazne so stredoeurópskym a východoeurópskym charakterom. V priestoroch múzea sa zdôrazňuje spôsob, akým sa umelecký výkon regiónu vyvíjal v špecifickom historickom, kultúrnom kontexte posledného polstoročia. Progresívne maďarské umenie šesťdesiatych až osemdesiatych rokov sa predstavuje prostredníctvom vybraných diel predovšetkým paralelne s medzinárodnými tendenciami. Zoznam vystavených diel sa z roka na rok neustále rozširuje, a to prostredníctvom nákupov, darov a artefaktov v trvalej výpožičke. Okrem východoeurópskych a balkánskych umelcov tu mali výstavy aj João Penalva, Katharina Sieverding, Simon Starling, Keith Haring, Anton Corbijn, Glenn Brown, Allan Sekula, Martin Munkácsi, Yona Friedman, Robert Mapplethorpe, John Cage, Pieter Hugo, Fabrizio Plessi, Bosch & Fjord, Michael Elmgreen, Ingar Dragset, Tue Greenfort, Jens Haaning, Ann Lislegaard, Tanja Nellemann Poulsen, Katya Sander, Superflex, Josef Bernhardt, Volker Morawe, Tilman Reiff, Susan Swartz, Gilbert & George, Erwin Wurm and Sam Havadtoy.


Okrem toho múzeum pravidelne prezentuje diela finalistov ceny Leopolda Blooma, ako aj tvorbu, ktorá sa dostala do maďarského pavilónu na Bienále výtvarného umenia v Benátkach, alebo práve prebiehajúce medzinárodné projekty. Výstavy môžete navštíviť samostatne, ale múzeum ponúka aj prehliadky so sprievodcom vo viacerých jazykoch. Ak máte záujem o niektorú z prehliadok, nezabudnite to vopred oznámiť online. Zážitok budete mať aj bez toho úplný a to „najhoršie“, čo sa môže stať, je, že budete musieť sami odhaľovať významy, ktoré sa môžu viazať k jednotlivým dielam. Okrem výstav sa múzeum snaží zvyšovať aj o povedomie dielach, ktoré tu sú vystavené, a o ich tvorcoch aj prostredníctvom špeciálnych publikácií a rôznych programov spolupráce umeleckých žánrov a umeleckého vzdelávania. Múzejný obchod ponúka okrem kníh a katalógov aj exkluzívne darčekové predmety, ktoré navrhli maďarskí dizajnéri špeciálne pre tento obchod. Vyberte si, čo sa vám bude najviac páčiť. 

CESTUJTE AKO DOMÁCI