Magyar Magyar

Morské oko na vrchu Megyer

Megyer-hegyOkolie oblasti SárospatakTokaj a Níreďháza

Keš ste už v regióne Tokaj Hegyalja, chránenom ako svetové dedičstvo, vyberte sa k morskému oku na vrchu Megyer neďaleko Sárospataku, starobylého mesta zvaného aj „Atény na brehu Bodrogu“! Dlhá túra do kopca stojí za námahu: z pohľadu na skalnatú kotlinu, ktorá sa vynára z lesa človeku naskakujú zimomriavky: na tento jav, vytvorený spoločne ľudskou rukou a prírodou, je krásny aj desivý pohľad. 

Morské oko vyhĺbené do tufu

V každom ročnom období je na jazero, ktorého koryto naplnila dažďová voda, nádherný pohľad Je obklopené zvislými skalami, miestami vysokými 70 metrov, jeho najväčšia hĺbka je 6,5 metra. Výsledok spoločnej práce ľudskej ruky a prírody, dodnes existujúce morské oko, bolo v roku 1997 vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Od 15. storočia do roku 1907 miesto slúžilo ako kameňolom mlynských kameňov, pretože materiál hory Megyer je ryolitový tuf, ktorý bol počas postvulkanickej činnosti presiaknutý roztokmi kyseliny kremičitej. Tuf je v dôsledku toho vytvrdený a má vynikajúce brúsne vlastnosti vďaka kremenným zrnám, ktoré obsahuje. Baníci, ktorí tu kedysi pracovali, si vykopali malé otvory v stenách, ktoré spolu s nedokončenými mlynskými kameňmi prežili dodnes.

K formácii sa dá priblížiť po niekoľkých turistických chodníkoch, či už prichádzate zo smeru viníc Tokaj Hegyalja alebo z Botkő, mali by ste mať obutú pohodlnú turistickú obuv. Okrem najdlhšej dráhy via ferrata v krajine, visutých mostov a cyklotrasy tu bude aj vyhliadka na najvyššom bode morského oka. Plánuje sa tu aj realizácia prezentačnej miestnosti, kde sa návštevníci môžu oboznámiť s históriou výroby mlynských kameňov v 15.-17. storočí.

Momentálne sa môžete spoza ochranných zábradlí z okraja bane pozerať na skalnatú kotlinu naplnenú vodou a cez úzky zárez, vytesaný na prepravu kameňov, môžete vojsť aj do vnútra bývalej bane.

Morské oko v susedstve romantickej vinohradníckej oblasti

Ak by ste sa chceli vydať na celodenný výlet, nevynechajte turistický chodník Malomkő! 4-5-hodinová pešia túra s celkovou dĺžkou asi 12 kilometrov vychádza zo Sárospataku, zo školskej záhrady Reformovaného Kolégia. Prírodopisný náučný chodník pozostáva zo 17 staníc, dotýka sa napríklad nádhernej malej švábskej dedinky Hercegkút, morského oka na vrchu Megyer, vrchu Király, gejzírový kužeľ Nagy Botkő, prechádza pri historických pivniciach na kopci Gombos a Kőporos a predstavuje typickú prírodnú a umelú flóru oblasti.

Prechádzka končí v zámockej záhrade hradu Rákóczi v Sárospataku, kde môžete obdivovať aj symbolický strom tohto miesta, starú japonskú akáciu. 

WONDERS OF HUNGARY: TARN OF MEGYER-HEGYWe have launched a mini-series entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to part 9, in which we show you the wonderful Tarn of Megyer-hill.
Wonders of Hungary: Tarn of Megyer-hegy
WOW Hungary - Tokaj and Nyíregyháza
WOW Hungary - National Blue Trail of Hungary
Wonders of Hungary - Lake Tisza

CESTUJTE AKO DOMÁCI