Magyar Magyar

Múzeá mimo hlavného mesta, ktoré sa vyrovnajú aj tým budapeštianskym

MODEMDebrecenDebrecín a okolie

Hoci je maďarský kultúrny život silne orientovaný na Budapešť, zaujímavé umelecké trendy sa nezastavujú na hraniciach hlavného mesta: v krajine pôsobí množstvo múzeí a galérií, ktorých zaujímavé výstavné koncepty a kvalitné umelecké zbierky lákajú milovníkov umenia z hlavného mesta aj zo zahraničia za hranice Budapešti. 

Napríklad história umeleckej scény v Pécsi si vyžaduje, aby jej najväčšie osobnosti pripomínali zaujímavé múzeá. Veď mesto Pécs dalo krajine mnoho umelcov, ktorí sa neskôr preslávili v Európe alebo vo svete (napr. Tivadar Csontváry-Kosztka, Marcell Breuer, Victor Vasarely). Samozrejme, Pécs nie je jediným mestom, ktorého umelecké inštitúcie sa vyrovnajú tým v hlavnom meste: pre všetky nasledujúce miesta platí, že ich kultúrny život stojí za to, aby ste na deň - dva opustili Budapešť, navštívili ich múzeá a objavili pamätihodnosti v ich okolí. 

MODEM Centrum moderného a súčasného umenia (Debrecen)

MODEM začal v polovici 2000. rokov seriózne budovať zbierku súčasného umenia, v dôsledku toho sa v priebehu niekoľkých rokov stal jednou z najvýznamnejších umeleckých inštitúcií v krajine a umiestniť tak Debrecen na „mapu výtvarného umenia“. Moderný a inovatívny vzhľad budovy je pozoruhodný sám o sebe, ale veľa prezrádza aj o zameraní inštitúcie na moderné a súčasné umenie. Súčasťou repertoáru Centra MODEM sú najnovšie a najzaujímavejšie prejavy moderných trendov a súčasného umenia: v posledných rokoch sa inštitút vyznačoval rozmanitým programom výstav, výnimočným v celom regióne. Maďarskí a zahraniční umelci reflektovali napríklad také témy, ako čo dnes znamená stredoeurópska-východoeurópska identita v alebo či dnes ešte existuje súdržnosť komunity - otázky, ktoré inšpirovali vznik veľmi zaujímavých diel. Od roku 2015 je MODEM súčasťou múzea Déri, ale aj naďalej ho charakterizuje kritická muzeológia.

Múzeum Janusa Pannoniusa (Pécs)

Múzeum Janusa Pannoniusa je najväčším maďarským múzeom mimo hlavného mesta, ktoré však nehľadajte ako samostatný výstavný priestor v meste. Táto inštitúcia je vlastne kolektívom niekoľkých múzeí výtvarného a úžitkového umenia, ktoré spolu tvoria rušnú umeleckú štvrť na ulici Káptalan. Múzeum prilákalo do mesta množstvo turistov už v 50. rokoch 20. storočia, keď v roku 1955 bola otvorená stála výstava keramiky Zsolnay, kde si každý mohol pozrieť široko-ďaleko známe diela úžitkového umenia. V priebehu niekoľkých rokov múzeum dostalo veľa darov a tak rýchlo vybudovalo značnú (a kvalitnú) zbierku, čím vytvorilo základy svojho dodnes pretrvávajúceho dobrého mena. Múzeum Janusa Pannoniusa má popri dielach úžitkového umenia aj významnú zbierku moderného a súčasného umenia (nachádza sa tu napríklad najväčšia zbierka Csontváryho diel v krajine), ale okrem mnohých pridružených inštitúcií súčasného umenia sa návštevníci môžu oboznámiť aj s históriou mesta: v umeleckej štvrti mesta Pécs môžete navštíviť renesančné lapidárium, etnografické, archeologické a prírodovedné expozície, aj expozíciu o histórii mesta.

Dom umenia Veszprém

Podobne ako Múzeum Janusa Pannoniusa v Pécsi, ani Dom umenia vo Veszpréme nie je fyzickým výstavným priestorom: tvorí ho päť samostatných inštitúcií (Moderná galéria - zbierka Lászlóa Vassa, Galéria Csikász, Dubniczayov palác, Hradná galéria, Magtár (Sýpka). Spomedzi pridružených inštitúcií vyniká Moderná galéria - zbierka Lászlóa Vassa, ktorá začínala ako súkromná zbierka, ale do 90. rokov 20. storočia sa rozrástla do rozmerov múzejnej expozície. Odvtedy sa jej materiál zameraný na konštruktivistické tendencie neustále rozširuje o nové diela svetoznámych umelcov a fenomény konštruktivistického, minimalistického, konkrétneho a konceptuálneho umenia povojnových desaťročí. Stála expozícia, pravidelne obnovovaná každé dva roky, obsahuje približne 150 diel - vrátane diel Menyhérta Tótha, Tihaméra Gyarmatiho a Dezső Kornissa a pýši sa aj významnou medzinárodnou zbierkou - zatiaľ čo druhé poschodie galérie je venované dočasným výstavám.

Ďalšie múzeá mimo hlavného mesta - Balatonfüred

Hoci severný breh Balatonu najviac láka milovníkov kúpania, Balatonfüred je aj skvelým cieľom pre fanúšikov kultúry, keďže mesto spravuje hneď dve renomované múzeá. Dom výnimočných židovských osobností je jedinečným miestom na spoznávanie židovskej kultúry a histórie: zaujímavé výstavy a podujatia predstavujú náboženstvo a jeho tradície, ako aj rozmanitosť a významné osobnosti židovskej komunity, jej umelcov a vedcov. Impozantná budova Galérie Vaszary je centrom kultúrneho života v Balatonfürede, v jej priestranných sieňach je vystavené len to najlepšie zo súčasného umenia. Okrem dočasných výstav sa tu pre záujemcov konajú aj ďalšie umelecké programy: môžete si vypočuť zaujímavé prednášky, diskusie pri okrúhlom stole a milovníkov umenia v Záhradnom kine čaká aj premietanie filmov.

CESTUJTE AKO DOMÁCI