Magyar Magyar

Dvorac Esterhazi, Ferted (Fertőd)

Dvorac EsterhaziFertedOblast Šoprona

Najveći i najlepši barokni dvorac Mađarske, dvorac Esterhazi u Fertedu nalazi se blizu austrijske granice. U svečanim dvoranama i danas se održavaju letnji muzički koncerti, a u muzičkoj sali otvorena je za posetioce izložba o nekadašnjem muzičkom životu dvorca. 

Kompleks dvorca Esterhazi u blizini austrijske granice glavna je atrakcija grada Ferted i ujedno istaknuta turistička znamenitost Mađarske. Na mestu dvorca stajao je lovački dvorac u Šarodu u obliku slova U, građen 1720. godine, koji n je takođe sagradio jedan od članova austrijsko-mađarske aristokratske porodice Esterhazi. Bila je to veoma uticajna familija tokom mađarske istorije, počev od 17. veka. Njeni članovi bili su na visokim funkcijama u Mađarskoj kao palatin, nadbiskup, kraljevski sudija, premijer, a bio je među njim čak i jedan pisac, nosilac nagrade Košut. 

Građevinski radovi pompeznog aristokratskog dvorca Esterhazi trajali su oko 20 godina, a današnji oblik dobio je u drugoj polovini 18. veka. Kompleks baroknih zgrada smatra se dostojnim bečkog dvorca u Šenbrunu i pariskog dvorca u Versaju, odatle potiče i često korišćen naziv: „mađarski Versaj“. 

Na vrhuncu slave, od 1768. do 1790. smatrao se za jedan od glavnih kulturnih centara Mađarske. U ogromnom dvorcu nalazi se 126 soba uređenih i ukrašenih u rokoko stilu. U centru zgrade smeštena je svečana dvorana i muzička sala sa grandioznim jonskim polu stubovima po zidovima. Ispod svečane dvorane je letnja trpezarija, koja povezuje baroknu baštu sa ostalim delovima zgrade, u čijim krilima su smešteni apartmani za goste.
U prizemlju, pored apartmana princa i princeze nalazi se biblioteka, a u istočnom krilu čuvena galerija Esterhazi, koja broji više od 300 slika. 

Dvorcu pripada i francuski park na 300 hektara, formiran po uzoru na park dvorca u Versaju. U 19. veku park je preuređen u engleskom stilu, koji je više odgovarao duhu modernog vremena, a koji je i danas otvoren za posetioce. Aleje parka presecaju manje staze, livade, ukrašene zgradama ili skulpturama. Muzički život dvorca u Fertedu postao je poznat širom Evrope pod upravom Jozefa Hajdna, koji je 1772. ovde prvi put odsvirao čuvenu Oproštajnu simfoniju. Muzičke programe je rado posećivalo i plemstvo sa bečkog dvora, zajedno sa Marijom Terezijom.


Tokom višegodišnjih radova na rekonstrukciji dvorca obnovljeni su glavna zgrada i park, a srušeni delovi su ponovo sagrađeni. Kapela dvorca, restaurirana 2001. godine dobila je čak nagradu Europa Nostra. 

Mađarska država do danas održava jedan apartman u dvorcu za člana porodice, Antala Esterhazija. U zgradi se od juna do septembra organizuju koncerti ozbiljne muzike u obnovljenom Marionetskom pozorištu, uz nastup istaknutih umetnika. U životu dvorca i danas značajnu ulogu igraju programi i koncerti ozbiljne muzike. U nekadašnjim svečanim dvoranama leti se održavaju koncerti, a u muzičkoj sali otvorena je za posetioce izložba o opusu Hajdna i o nekadašnjem muzičkom životu dvorca. 

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI