Magyar Magyar

Pečuj (Sopianae) ranohrišćanske grobnice

PečujOblast Pečuja

Ranohrišćanske grobnice u Pečuju nalaze se u severozapadnom delu grada, na južnim padinama planine Meček, na teritoriji pečujske katedrale. Arheološko nalazište iz 4. veka nalazi se na listi svetske baštine UNESCO-a od 30. novembra 2000. godine. Grad Sopianae – Pečuj u rimsko doba – osnovan je početkom 2. veka, a već u 3. veku grad je uveliko cvetao i izrastao je u jedan od značajnih centara hrišćanstva.

Grobnice se sastoje iz dva dela: podzemni deo je kripta – praktično grobnica – u kojoj su preminule polagali u grobove od cigle ili u sarkofage. Unutrašnjost je često ukrašena biblijskim scenama i ranohrišćanskim motivima. Iznad grobnica podizane su spomen kapele. Građevine na dva nivoa služile su kao mesto za sahranjivanje imućnih porodica i u svrhe obreda.

Arheolozi su otkrivene grobnice označili sa rimskim brojevima, ali su u narodu neke dobile naziv po freskama koje se nalaze u njima.

Grobnica broj I – Petra i Pavla – otkrivena je 1782. i smatra se za najpoznatiju ranohrišćansku građevinu u Panonskoj niziji. Na severnom zidu prikazani su apostoli Petar i Pavle pokazujući na monogram Hrista, koji simbolizuje prisustvo Isusa, po tome je i dobila naziv. Pored freski sa biblijskim scenama unutrašnjost je ukrašena bogatom ornamentikom. Grobnica broj II – tzv. Sa krčagom – takođe je otkrivena u 18. veku, prilikom izgradnje obimnog sistema pečujskih podruma. U severnom zidu grobnice formirana je mala niša u kojoj su naslikani jedan krčag i jedna čaša. Zidovi su ukrašeni geometrijskom i floralnom ornamentikom, kao i rešetkastim motivima.

Ranohrišćanski mauzolej, otkriven 1975. godine, najveća je građevina na groblju grada Sopianae iz rimskog doba. U površinskom delu građevine na dva nivoa nalazi se kapela, a ispod kripta za sahranjivanje. Zidovi grobnice su oslikani, na freskama je predstavljen greh Adama i Eve i druge ranohrišćanske ikonografije, a takođe i simbol Hrista. Pretpostavlja se da je građena 370-tih godina.

Ranohrišćansko groblje u Pečuju, staro preko 1600 godina, pruža impresivnu sliku o starorimskim običajima sahranjivanja i kulta smrti. Ranohrišćanske grobnice Pečuja smatraju se najvećim kompleksom groblja ove vrste, ne računajući antičku Italiju.

Narodna Banka Mađarske izdala je 2004. godine spomen kovanicu sa kružnim natpisom „Pečujske ranohrišćanske grobnice“.

U centru za posetioce, pored pomenutih, moguće je obići ukupno šest grobnica sa dva nivoa i dve veće građevine sa jednom prostorijom.

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI