Magyar Magyar

Reformatorska crkva u Čarodi

Reformatorska crkvaČarodiTokaj i Njiređhaza

„Crkva nasmejanih svetaca“: skriveno je blago naselja Čaroda sa šest stotina žitelja u županiji Sabolč-Satmar-Bereg. Crkva se prepoznaje iz daljine po šiljastom tornju sa krovom od šindre, tipičnim za ovaj predeo. Freske iz 13. veka dostojne su divljenja!

Da li ste raspoloženi za izlet u unutrašnjost, kada ste već u Mađarskoj? Na 300 kilometara od glavnog grada, u mestu Čaroda, sa svega šest stotina stanovnika, pronaći ćete pravi dragulj! Severoistočni deo zemlje bogat je seoskim crkvicama iz doba kasne romanike, među kojima je jedna od najlepših reformatorska crkva u Čarodi, u ravnici Berega, građena u drugoj polovini 13. veka.

Poseta „crkvi nasmejanih svetaca“

Nalazi se na svetom mestu u županiji Sabolč-Satmar-Bereg, na jednom brežuljku, u zagrljaju potoka Čaronda. Poseban znak prepoznavanja ovog sela vidi se iz daleka, šiljasti toranj crkve sa krovom od šindre, u kojem nikada nije bilo zvona, nego je u 18. veku drveni zvonik postavljen odvojeno od crkve, na stubu. U proleće i tokom leta živopisni pejzaž očarava posetioce, ali i enterijer crkve, koja je uvek otvorena, takođe obećava sasvim izuzetan prizor. Sastoji se iz dva dela: pravougaonog broda i četvrtastog svetilišta. Nije slučajno dobila nadimak „crkva nasmejanih svetaca“: njeni zidovi su na određenim mestima ukrašeni freskama apostola, koje su naslikane krajem 1300-tih godina. Osim toga i razne boje i oblici kasnijih vekova ostavili su svoj trag na građevini: na primer, luk istočnog prozora ukrašavaju freske iz doba Sigismunda, a ponegde se prepoznaju motivi floralne ornamentike, koja je rađena u 16. veku, nakon što je crkva preinačena u reformatorsku. Drveni svod sa farbanim kasetama potiče iz 1777. godine, kada su rađeni i propovedaonica, galerija i klupe u stilu narodnog baroka. U naselju koje se nalazi u srcu Zaštićenog područja Satmar-Bereg crkva nije jedina znamenitost: ako prolazite ovuda, preporučujemo kratku šetnju na obali jezera Bab, uz dozvolu uprave Zaštićenog područja Satmar-Bereg. Ko zna, možda sretnete i po koju zaštićenu životinju! Naime, u vodama u okolini Čarode odomaćene su ribe vijun, čikov i brkica. Ako ste željni meditacije u tišini, ako želite pronaći unutrašnji mir, nećete naći bolje mesto od ovoga!

OBILAZITE MAĐARSKU KAO MEŠTANI