Magyar Magyar

Celní předpisy

Evropská unie nijak neomezuje to, co soukromé osoby nakoupí pro osobní potřebu v jiné zemi EU. Daně účtované v zemích nákupu jsou totiž zahrnuty do ceny jednotlivých produktů. 

Celní předpisy pro osoby, které do Maďarska vstupují z třetích zemí:

Pouze osoby starší 17 let mohou do země dovážet alkoholické výrobky nebo alkoholické nápoje. Množství nesmí překročit 4 l vína získaného z hroznů (nešumivého, tichého vína), 16 l piva a 1 l jakéhokoli nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 % nebo 2 l nápoje s obsahem alkoholu pod 22 %.

Cestující v letecké dopravě, kteří přilétají do Maďarska, smějí v bezcelním režimu přepravit až 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku. Pokud necestujete letadlem, můžete mít s sebou až 40 ks cigaret, 20 ks doutníčků, 10 ks doutníků nebo 50 g tabáku. Můžete je kombinovat, ale v takových případech se doporučuje nahlédnout do příslušných zákonů a předpisů.

Kromě výše uvedených položek lze pro osobní potřebu nebo jako dárky bezcelně přivézt zboží v hodnotě až 300 EUR (430 EUR pro cestující v letecké dopravě). U osob mladších 15 let tato částka činí 150 EUR.

V kanystru nebo jiné přepravní nádobě můžete přivézt až 10 l paliva.

Ze zemí mimo EU není povoleno přivážet žádné maso, mléčné výrobky ani potraviny podléhající rychlé zkáze.

Pokud podstupujete trvalou farmakologickou léčbu, můžete u sebe mít léčiva v množství, které vám lékař předepsal na dobu vaší cesty.

Své domácí mazlíčky můžete přepravovat s pasy pro zvířata po celé Evropské unii.

Z Maďarska si můžete odvézt 1 l alkoholu, 1 l vína nebo 5 l piva, 500 cigaret, 100 doutníků nebo 500 g tabáku, 1 kg kávy, čaje, kakaa nebo léčivých bylin. Celní režim a bezcelní vývoz papriky se odvíjejí od hodnoty zboží:

Až do prahové hodnoty 500 HUF/ks: 10 ks/druh;
Až do prahové hodnoty 2 000 HUF/ks: 5 ks/druh;
Až do prahové hodnoty 5 000 HUF/ks: 2 ks.

V Maďarsku se neplatí žádné poplatky za vstup ani výstup z letiště.

Před zahájením cesty se doporučuje nahlédnout do příslušných předpisů. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ