Magyar Magyar

Cesta zázračných rabínů

SynagogaMádTokaj a Nyíregyháza

Cesta zázračných rabínů je největší židovskou poutní cestou v Maďarsku. Trasa dlouhá 150 kilometrů vede po židovských památkách a architektonických dědictví oblasti Tokaj-Hegyalja.

Během pouti navštívíme hrobky bývalých zázračných rabínů, seznámíme se s jejich životy a legendami, které jsou s nimi spojené, s historií a tradicemi židovského obyvatelstva v daných osadách, a jejich úlohou v regionu a s úchvatně krásnými tokajskými vrchy. Pouť začíná a končí v Židovském kulturním a informačním centru Mád, v budově bývalé rabínské školy. Proto je Mád symbolickým židovským kulturním místem Tokaje-Hegyalji. V Mádě můžete navštívit synagogu postavenou koncem 18. století ve slohu takzvanéhu Zopfu. Mád je jednou z nejkrásnějších synagog na světě a právem je zařazena do amerického alba 100 nejkrásnějších synagog světa. Zde se také nachází největší židovský hřbitov v Tokaji-Hegyalji, kde jsou hroby i známých rabínů zdejší komunity Abrahama Schwartze a Mordechaje Winklera. Od poloviny 17. století žily v Tarcalu židovské rodiny z Polska.

Jejich barokní synagoga byla postavena v letech 1790-1810 ve stylu Zopf. Na židovském hřbitově v Tarcalu se nachází hrobka slavného rabína Jakuba Spiry. Naší další zastávkou je Tokaj, kde byla bývalá synagoga kompletně zrekonstruována a přeměněna na kulturní a konferenční centrum. Nedaleko se nachází jediná funkční modlitebna v regionu. Zajímavostí je, že starý hřbitov se nachází v blízkosti zříceniny hradu Tokaj, v záplavové oblasti Bodrogu, takže se k němu dostanete pouze přívozem. Bodrogkeresztúr je jedním z nejzajímavějších míst na trase, protože zde žil slavný zázračný učitel židovské komunity Reb Steiner Saje. Pamětní dům postavený na místě bývalého sídla zázračného rabína je oblíbeným poutním místem, stejně jako rabínův hrob na židovském hřbitově na úbočí kopce Dereszla. Další významnou zastávkou na trase je Olaszliszka, jejíž zázračný učitel Friedmann Cvi Herschele byl vychován v Sátoraljaújhely v domě neméně slavného Mózese Teitelbauma a po jeho smrti se Olaszliszka stala centrem chasidismu v Maďarsku. Nevynechejte ani Sátoraljaújhely, kde se nachází hrobka rabína Teitelbauma, zakladatele chasidismu v Maďarsku, v moderním architektonickém stylu.

Jeho charismatická osobnost byla uctívána jako cadic, zázračný rabín, jeho rady byly vyhledávány ve všech oblastech života a mnoho lidí ho také navštěvovalo kvůli jeho talismanům, které měly léčivou a ochrannou moc. Dnes už zbyly jen dva židovské hřbitovy a ruiny malé modlitebny. Od vstupní haly staletého hřbitova, který stoupá do kopce naproti nádraží, vede několik schodů ke hrobu Mojžíše Teitelbauma. Bývalá synagoga v Erdőbénye již nestojí a někdejší židovské obyvatelstvo připomíná pouze oplocený židovský hřbitov na okraji obce. Nachází se zde však také jediné židovské lázně v regionu, jejichž zchátralá budova nutně potřebuje rekonstrukci. Rodný dům Williama Foxe, zakladatele amerického filmového studia Fox, se nachází v Tolcsvě, 3 km od Erdőbénye. Dvěma nejvýznamnějšími osobnostmi americké kinematografie byli Adolph Zukor, narozený v Ricse - původně Adolf Zucker - a William Fox, narozený v Tolcsvě jako Vilmos Fuchs. Židé, kteří se v roce 1765 usadili v Abaújszántó, pocházeli z blízkého Rakouska, Čech a Moravy a byli pod ochranou knížete Karla Bretzenheima.

 

Kdysi byla tato osada významným obchodním a tržním centrem. Její velká synagoga, která dnes slouží jako skladiště, byla postavena v roce 1896. Na jejím udržovaném hřbitově stojí za návštěvu hrobky dvou slavných rabínů, Eleazara Lőwa a Arje Lőba Lipschütze. Poslední zastávkou na trase je Tállya, kde se v 17. století usadili první židovští obchodníci s vínem. Od té doby se počet židovských obyvatel neustále zvyšoval a jednu dobu byly v osadě tři synagogy. Ty však byly po holocaustu přestavěny nebo zbourány. Na židovském hřbitově, který se zachoval na okraji obce, jsou pohřbeni zdejší slavní rabíni Rosenbaum Gerson a jeho syn Arje Leib.

 

WONDERS OF HUNGARY: PILGRIMAGE SITES OF TOKAJ-HEGYALJAWe have launched a mini-series in 2020 entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to the next episode, in which we show you two pilgrimage sites of Tokaj-Hegyalja.
Wonders of Hungary: Pilgrimage sites of Tokaj-Hegyalja
WOW Hungary - Tokaj and Nyíregyháza
Tájak, borok, legendák Henry Kettnerrel
WOW Hungary - Tokaj-Hegyalja with COUPLE AWAY (Justyna & Paweł)

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ