Magyar Magyar

HRADY VE VÝCHODNÍM MAĎARSKU

Zámecký ostrov EdelényEdelényTokaj a Nyíregyháza

 

 

 

Miskolc, Hrad Diósgyőr

Gotický hrad postavený Ludvíkem Velikým ve 14. století stojí na skalnatém kopci v úpatí pohoří Bükk v údolí potoka Szinva.Hrad Diósgyőr je známý také jako hrad královen, protože více než sto let patřil manželkám panovníků, které ho dostaly jako svatební dar a využívaly ho jako venkovské sídlo. Hrad je nyní opět plný života: dobové vybavení, kostýmovaní animátoři a historické hry přenesou návštěvníky zpět do minulosti.
Rytířské turnaje, prohlídky v dobových kostýmech, ukázky zbraní, lukostřelba - pro každého návštěvníka hradu Diósgyőr je připraveno mnoho aktivit.


Nachází se zde největší rytířský sál ve střední Evropě z doby vlády Ludvíka Velikého.Zajímavosti v okolí:

 

 • Zdolávejte nejmajestátnější vrcholy Národní modré stezky!
 • Vykoupejte se v Jeskynních Lázních Miskolctapolca, které jsou jedinečné v celé Evropě!
 • Vydejte se za dobrodružstvím do Lillafüredu, vyzkoušejte lanovku na Jávorhegy nebo lodičky na jezeře Hámori.  Architekt:
  Datum výstavby: 14. století
  Architektonický styl: gotika 

Edelény, Zámecký ostrov Edelény

Zámek L'Huillier-Coburg na ostrově řeky Bódva je jedním z největších zámků v Maďarsku, výjimečnou památkou raně barokní architektury s místnostmi vyzdobenými nádhernými nástěnnými malbami.


Můžete si prohlédnout pohádkovou budovu a park i s průvodcem, příležitostně i v dobových kostýmech, a v zahradě na 12-ti hektarech jež obklopuje zámek najdete pro menší i větši děti vrbové hřiště. Zámek začal stavět v roce 1716 Jean-François L'Huillier, vojenský důstojník a baron lotrinského původu, se svou ženou a později vdechl šesti pokojům jedinečnou atmosféru malíř Ferenc Lieb a vytvořil tak jednu z největších souvislých sérií rokokových nástěnných maleb v Maďarsku. Návštěvníci se mohou seznámit s historií stavitelů hradu a jeho obyvatel prostřednictvím velkolepého 3D filmua pro děti jsou připraveny vzdělávací muzejní aktivity.Největší sérii rokokových nástěnných maleb v Maďarsku namaloval malíř Ferenc Lieb.


Zajímavosti a aktivity v okolí:

 

 • Obdivujte 17 metrů vysoký vodopád Závoj v údolí Szalajka!
 • Objevte krápníkovou jeskyni Baradla v Aggteleku, která je na seznamu světového dědictví UNESCO!
 • Podívejte se na rytířské turnaje na hradě Diósgyőr!  Datum výstavby: 1716–1730
  Architektonický styl: baroko 

Eger, Egerský hrad, Hradní muzeum Dobó István

V centru Egeru se nachází legendární hrad, kde v roce 1552 uherští obránci hradu uštědřily historickou porážku dobyvačné turecké armády. Na hradě je instalována vynikající interaktivní výstava o historii obléhání a hradu.Jádro hradu bylo postaveno ve druhé polovině 13. století po tatarských výbojích. V dějinách Maďarska má velký význam: V roce 1552 zde István Dobó porazil sultánovo vojsko, které mělo třicetkrát početnější převahu. V dobře vybudovaném hradním muzeu v bývalém gotickém biskupském paláci se můžete seznámit s životem hradních vojáků, sestoupit do kazamaty, prohlédnout si velkolepou zbrojnici, vybrat si prohlídku Zárkándyho bašty skrze chodby s průhledy do kazamaty nebo se jen pokochat výhledem z hradeb a bašt.


Na památku slavného obléhání a hrdinů - včetně statečných žen z Egeru, které se přidaly k obráncům - se na hradě každý den v 15:52 ozve výstřel z děla.


Zajímavosti v okolí:

 

 • Prozkoumejte nádhernou divokou krajinu pohoří Mátra a Bükk na Národní modré stezce!
 • Ochutnejte Egri Bikavér a egerskou hvězdu v moderní vinárně nebo ve vynikajícím sklepě!
 • Podívejte se na léčebné a termální lázně v této oblasti!  Architekt:
  Datum výstavby: Druhá polovina 13. století
  Architektonický styl: gotika

Füzér, hrad Füzér

V nejvýchodnější části Zemplínských vrchů, na jednom ze sedmi přírodních divů Maďarska, stojí od středověku sněhobílý hrad Füzér.


Hrad Füzér je jedním z mála soukromých zeměpanských hradů v zemi, o nichž lze říci, že existovaly již před tatarským vpádem, a byl postaven příslušníkem rodu Aba. Velké opravy proběhly v letech 2014-2016, kdy byl vybudován tzv. Dolní hrad a obnovena kaple, palácové křídlo a dolní bašta Horního hradu. Díky svému historickému významu a nádherným scenériím je oblíbeným cílem pěších turistů, včetně Národní modré stezky. Návštěvníci se mohou seznámit s historií hradu za pomoci zkušených animátorů, kteří jim poví, jak se žilo ve středověku, kdo byli majitelé hradu a proč je považován za jeden z nejkrásnějších hradů v Maďarsku díky své poloze.Hrad stojí na strmém sopečném kopci již od středověku.Datum výstavby: 13-17. století
Architektonický styl: gotika 

Füzérradvány, hrad Károlyi

Barokní a historizující zámek je obklopen lesy a jeho součástí je jeden z nejkrásnějších zámeckých parků v zemi s jedinečným klimatem a atmosférou, proslulý staletými obřími stromy.


Stavba tohoto historizujícího zámku byla zahájena v 60. letech 19. století dle plánů Ede Károlyiho a Miklóse Ybla. Zvenčí působí romanticky, uvnitř jsou však místnosti zařízeny ve stylu italské renesance. Jedná se o první zámecký hotel v zemi od 30. let 20. století, který provozuje sama rodina Károlyi. Výjimečný je také rozlehlý zámecký park s jedinečným klimatem a atmosférou, anglická zahrada, kde se můžete procházet několik hodin, aniž byste se museli projít dvakrát stejný úsek cesty - a to i během prohlídky s průvodcem. Park je proslulý svými obřími stromy - duby starými až 250-300 let, habry a obřím platanem vysazeným v roce 1721.


Budova přestavěná dle plánů Miklóse Ybla se později stala prvním zámeckým hotelem v zemi.


Zajímavosti v okolí:

 

 • Poznejte atmosféru tokajské vinařské oblasti a vydejte se na prohlídku vinic!
 • Vyzkoušejte svou odvahu a sjeďte po laně do hloubky více než 100 metrů v areálu lanového parku Sátoraljaújhely!
 • Prozkoumejte jezero Megyer Hill Sea, které vzniklo v jámě opuštěného mlýnského dolu.


  Architekt: Ede Károlyi, Miklós Ybl
  Datum výstavby: Konec 16. století/polovina 18. století/druhá polovina 80. let 19. století
  Architektonický styl: baroko, historizující
  Otevření: 2021 II. pololetí - park je otevřen pro návštěvníky 

Gyula, Zámek Almásy

Zámek Almásy a jeho park, který byl vyhlášen přírodní rezervací, je ideálním místem pro rodinné aktivity. Interaktivní výstava nabízí jedinečný muzejní zážitek a kombinuje moderní technologie - například holo-projektor - s klasickými muzejními atrakcemi. Ukazuje mimo jiné i to, jak bylo připraveno a ohřáto lože zámecké paní.


Návštěvníky čeká komplexní zážitek: moderní interaktivní expozice umožňuje nahlédnout do každodenního života nejen pánů, kteří v budově kdysi žili, ale také personálu, který jim sloužil. Z vyhlídky na věži je krásný panoramatický výhled do okolí a v bráně Turecké věže se konají dočasné výstavy. Zámek je známý mnoha historickými událostmi: deset ze 13 aradských mučedníků zde složilo zbraně, Ferenc Erkel v zámeckém parku složil části několika svých oper a Mihály Munkácsy zde působil jako malíř. V roce 1746 se mezi jeho zdmi konalo divadelní představení - mnohem dříve než na jiných zámcích v Maďarsku.


Můžete se také seznámit s každodenním životem obsluhy hradu.

 


Zajímavosti v okolí:

 

 • Ochutnejte slavné klobásy z Gyuly a čabajky!
 • Prozkoumejte romantické stojaté vodní toky řek Körös na kajaku!
 • Zažijte romantismus 19. století s Munkácsyho obrazy v Békéscsabě!


  Architekt:
  Datum výstavby: okolo 1740/1766/1801-1810
  Architektonický styl: baroko, novobaroko 

Sárospatak, hrad Sárospatak - Rákócziho muzeum Maďarského národního muzea

Hrad Rákóczi je nejcennějším dílem pozdně renesanční architektury v Maďarsku a nejvýznamnější památkou Sárospataku. Pravou renesanční cestu časem zažijete, pokud navštívíte výjimečnou hradní čtvrť na břehu řeky Bodrog.


Jeho stavba byla zahájena po bitvě u Mohácse a největšího rozkvětu dosáhl za rodu Rákócziovců. Zámek od zámecké zahrady odděluje vodní příkop. Můžete se také vydat na vnější hradby, odkud je fantastický výhled na břeh řeky Bodrog a hradní budovu. Centrem hradu a zároveň jeho nejstarší budovou je pětipatrová Červená věž. Stálá expozice "Slavný věk rodu Rákócziovců" vypráví příběh rodu a jeho bohatého historického a kulturního dědictví, v unikátním komplexu budov se konají také zajímavé krátkodobé výstavy. Zajímavou sérií akcí na hradě je víkend Obléhání tzv. Ostrom, kdy jsou návštěvníci zváni na ukázky válečného umění a řemesel.


V zámeckých pokojích můžete obdivovat dobové vybavení a neporušené dekorativní prvky.

 


Zajímavosti v okolí:

 

 • Poznejte atmosféru tokajské vinařské oblasti a vydejte se na prohlídku vinic!
 • Vyzkoušejte svou odvahu a sjeďte po laně nad hloubkou více než 100 metrů v areálu lanového parku Sátoraljaújhely!
 • Vydejte se na výlet po vodě na Bodrogu!


  Datum výstavby: 16-17. století
  Architektonický styl: renesanční 

Sirok, zřícenina hradu Siroki

Nad vesnicí se v malebném prostředí podél řeky Tarny tyčí nejdivočejší skalní věž v zemi. Návštěvníky čeká vzrušující a romantická prohlídka.


Tvrz na vrcholu Várhegy, na rozhraní lesů Bükk a Mátra, byla vytesána do skalního výběžku a postavena našimi předky. K této jedinečné stavbě vede turistická stezka, která je místy velmi strmá, ale stojí za námahu. V nitru riolitové tufové hory jsou vytesány obrovské chodby, schodiště a komory, do kterých lze vstoupit a prozkoumat je, a dutiny a složitý systém kazemat otevírají tajemná okna na cestu k hradu. Stálá expozice pevnosti vás ojedinělým způsobem v Maďarsku přenese do doby osmanské okupace, a to nikoliv k uherským vojákům, ale do každodenního života osmanských vojáků, kteří zde žili v letech 1596-1686. Z hradu si můžete vychutnat úžasné panorama.


Hrad se nachází na strmém sopečném vrchu Várhegy (Hradní vrch).


Zajímavosti v okolí:

 

 • Vydejte se po stopách turecké kultury v Egeru!
 • Obdivujte 17 metrů vysoký vodopád Závoj v údolí Szalajka!
 • Poznejte kulturu světového dědictví v muzeu Matyó v Mezőkövesdu!  Datum výstavby: 13. století 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ