Magyar Magyar

Náměstí Hrdinů: přehled maďarských dějin na jednom místě

Náměstí HrdinůBudapešť Okolí Budapešti

Náměstí provází návštěvníky celou maďarskou historií. Památka zapsaná na seznam světového dědictví olemovaná monumentálními sochami, na konci Andrássyho třídy. Co je to? Náměstí Hrdinů, co jiného? Stojí za to, abyste se předem aspoň trochu obeznámili s maďarskými dějinami a mohli je pak na místě lépe vstřebávat.

Jaké příběhy se váží k sochám na náměstí Hrdinů?

Původně ve 2. pol. 19. stol. stála na náměstí Hrdinů, na konci Andrássyho třídy, zdobená kašna dle návrhu věhlasného maďarského architekta Miklóse Ybla. Kašnu Gloriette nakonec přemístili na kopec Széchenyi (od té doby slouží jako vyhlídka). Namísto ní měl totiž stát monumentální památník k 1000. výročí příchodu Maďarů v roce 896: Památník tisíciletí. Tehdejší předseda vlády Sándor Wekerle pověřil návrhem pomníku architekta Alberta Schickedanze a sochaře Györgya Zalu.  

Památník sestává ze dvou obloukových kolonád a ústředního sousoší. Některé původní sochy už na kolonádách nenajdeme. Musely se z historických důvodů vyměnit.  

Dnes tam návštěvníci uvidí:

Uprostřed, na sloupu o délce 36 m, je usazena socha archanděla Gabriela. V levé ruce třímá apoštolský kříž a v pravé korunu sv. Štěpána. Dle legendy se archanděl Gabriel zjevil ve snu Štěpánovi, prvnímu uherskému králi, a vyzval ho, aby přestoupil na křesťanství a stal se králem. Dílo si získalo oblibu nejen u Maďarů. V roce 1900 vyhrálo hlavní cenu na pařížské světové výstavě. 

Na podstavci okolo Gabrielova sloupu jsou rozmístěny sochy jezdců, náčelníků sedmi maďarských kmenů, které vedl kníže Arpád. 

Na kolonádách stojí bronzové sochy o výšce 2,8 m znázorňující postavy z dějin, které aktivně přispěly ke vzniku současného Maďarska. U každé z nich je reliéf s výjevem charakterizujícím dobu, v níž postava žila, nebo její činy. 

V levém křídle kolonády jsou tyto sochy a reliéfy (uvádíme sochu a poté téma reliéfu): 

Štěpán I. Uherský; Štěpán přebírá korunu od papeže o Vánocích v roce 1000


Ladislav I. Svatý; král Ladislav zabíjí kumánského únosce


Koloman Uherský; král Koloman vydává zákaz upalování čarodějnic


Ondřej II.; král Ondřej II. v čele tažení za osvobození Jeruzaléma


Béla IV.; král Béla IV. obnovuje zemi po mongolské invazi


Karel I.; král Karel I. v bitvě na Moravském poli (Marchfeld) (Toto je jediný reliéf bez nápisu, což není náhoda. Bitva se neodehrála za vlády Karla I., tudíž jde o chybu, kterou se snažili zamaskovat, a reliéf nedoprovodili nápisem.)


Ludvík I. Veliký; král Ludvík v roce 1384 při obsazení Neapole  

V pravém křídle kolonády uvidíte tyto sochy a reliéfy (uvádíme sochu a poté téma reliéfu): 

Jan Hunyadi, guvernér a generál; J. Hunyadi potlačuje turecké útočníky při obléhání Bělehradu (Nándorfehérvár)


Matyáš Korvín; král Matyáš mezi svými učenci


Štěpán Bočkaj, sedmihradský kníže; roty hajduků porážejí armádu habsburské monarchie


Gabriel Betlen, sedmihradský kníže; v roce 1620 uzavírá dohodu s českou delegací


Imrich Thököly, kurucký generál a sedmihradský kníže; jeho kurucká armáda v roce 1679 při porážce rakouských vojsk v bitvě u Szikszó


František II Rákóczi, sedmihradský kníže; armáda z rolníků vítající knížete při návratu z Polska


Lajos Kossuth, guvernér; Kossuth shromažďuje rolníky Velké planiny 

Nahoře na obloukových kolonádách jsou alegorické vozy Války a Míru a bronzová sousoší ztvárňující Práci a Blahobyt a také Moudrost a Slávu. 

Později sem byl umístěn Pamětní kámen hrdinů s robustní deskou na památku hrdinům 1. světové války. 

Pět zajímavostí o náměstí Hrdinů

Věděli jste, že... 

1. sochy králů na náměstí pocházejí z dílen různých umělců?

2. posledních pět soch se muselo po 2. světové válce z politických důvodů vyměnit

 

3. repliku náměstí Hrdinů naleznete v Číně?

 

4. jde o největší náměstí v Budapešti, a proto se zde často konají kulturní, náboženské a politické akce?

 

5. v roce 2001 prošlo náměstí kompletní rekonstrukcí, abychom ho i dnes vídali v jeho úplné původní slávě?  

U náměstí Hrdinů si nenechte ujít

Chcete-li se vrhnout střemhlav do maďarských dějin, byla by škoda nechat si ujít pozoruhodnosti u náměstí. V Muzeu krásných umění se vydáte na cestu časem, od starověku až na konec 18. století, zatímco Dům umění (Műcsarnok) nabízí výstavy současných umělců. Od přemíry kulturních programů si odpočiňte v termálních lázních Széchenyi nebo na procházce v nádherném městském parku. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ